Åtta råd som främjar större företagsetableringar

Människor sitter i möte vid mötesbord

Om ett företag väljer att etablera sig på en viss plats hänger tätt samman med platsens möjligheter och omgivning. Det finns därför mycket som samhällets aktörer bör göra för att skapa förutsättningar för större företagsetableringar.

I en nysläppt rapport har Tillväxtverket undersökt hur kommuner och regioner kan jobba för att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför, under och efter en företagsetablering.

Genom en analys av sju fall av etableringar presenteras 8 råd till kommuner och regioner för att främja större företagsetableringar:

  1. Håll koll på omvärldsutvecklingen och förstå att en investering är ett unikt ögonblick för företaget
  2. Analyser är viktiga för att förstå de egna förutsättningarna
  3. Jobba långsiktig och strategiskt med att stärka kommunens attraktionskraft för vissa investeringar, till exempel genom att stärka den strategiska samhällsplaneringen
  4. Synlighet behöver ibland skapas i samverkan med andra
  5. Investera för att minska osäkerhet – men efter de egna förutsättningarna
  6. Skapa en organisatorisk beredskap för att hantera förfrågningar och stödja etableringsprocessen
  7. Ibland är etableringen så stor att hela samhället kan behöva ställa om
  8. Vårda varje vunnen investering

Analysen tar sin utgångspunkt i de trender som förändrat förutsättningarna och villkoren för investeringar och etableringar i Sverige. Läs mer om analysen, råden och ta del av hela materialet i rapporten ”Att jobba för större etableringar”.