Tillväxtverket
Man och kvinna i industrimiljö.

Företagens villkor och verklighet

Företagens villkor och verklighet är en enkätundersökning där ett stort antal små och medelstora företag svarar på frågor om vilka möjligheter och svårigheter de upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid.

Huvudrapporten från 2017 års undersökning kan laddas ned i rutan nedan. Här hittar du även temarapporter och artiklar som bygger på resultaten från undersökningen.

Efter hand kommer ytterligare material som bygger på resultat från undersökningen att släppas. Under Företagande och Länsuppdelad statistik hittar du även tidserier med resultat från undersökningen.

Kunskap för näringslivsutveckling

Resultaten från undersökningen är viktiga för Tillväxtverket och andra aktörer som arbetar för att stärka det svenska näringslivet. Undersökningen kan användas för att utveckla metoder och verktyg för en framgångsrik politik som främjar näringslivet.

Fakta om Företagens villkor och verklighet 2017

  • Drygt 31 000 små och medelstora företag har kontaktats. Cirka 10 000 företag har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 31 procent.
  • Undersökningens resultat är representativa för cirka 360 000 företag.
  • Företag med en omsättning på mindre än 200 000 kronor per år ingår inte i undersökningen.
  • Urvalet är stratifierat på län, bransch samt företagsledarens kön , ålder och bakgrund.
  • Enkätundersökningen genomfördes under perioden oktober 2016 till januari 2017.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor med ett antal fördjupningar.
  • Undersökningen Företagens villkor och verklighet har tidigare genomförts 2002, 2005, 2008 och 2011 och 2014.

Kontakt

Olof Dunsö
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 92 14