Tillväxtverket
Snickare

Företagande

Här hittar du statistik om företagande. I interaktiva diagram kan du själv välja till exempel vilka år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra. I listan nedan finner du bland annat resultat, kopplat till företagande, från våra undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Resultat från våra undersökningar

Filtrera utifrån målgrupp
 1. Kvinnor med utländsk bakgrund anställer allt fler

  År 2016 var det 165 procent fler anställda i företag som drivs av en kvinna med utländsk bakgrund jämfört med 2006. I vissa län är ökningen långt mycket…

  Företag Regioner Företagande Regional kapacitet Statistik

 2. Svårare att få lån  för företagare med utländsk bakgrund

  Bristande tillgång till lån och krediter är ett större tillväxthinder för företagsledare med utländsk bakgrund. Företagare med utländsk bakgrund har även…

  Nyhet Företag Andra aktörer Företagande Statistik Finansiering

 3. Majoriteten av företagen arbetar med hållbarhet

  Mer än hälften av de små och medelstora företagen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor på något sätt. Tendensen är att företagens miljöarbete nu åter ökar…

  Företag Företagande Statistik

 4. Mångfald ökar tillväxtviljan

  Tillväxtviljan är högst i företag som leds av unga personer med utländsk bakgrund. Dessa företag har även en stark framtidstro. Det visar resultat från…

  Företag Företagande Kompetens Statistik

 5. Digitalisering används främst för effektivi­sering

  Små och medelstora företag använder främst digitalisering för att effektivisera verksamheten. Däremot är det bara en mindre andel av företagen som använder…

  Företag Andra aktörer Företagande Statistik Digitalisering

 6. Finansiering större hinder i företag som vill växa

  De flesta små och medelstora företag som söker finansiering får sin ansökan beviljad. Däremot ser vi att företag som har tillväxtambitioner och innovativa…

  Företag Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Statistik Finansiering

 7. Svårt för företag som vill växa att hitta arbetskraft

  Företag som vill växa, har en stark framtidstro, är innovativa och digitaliserade har svårare att hitta arbetskraft än andra företag. De branscher där…

  Företag Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Regional kapacitet Statistik