Tillväxtverket
Snickare

Företagande

Här hittar du statistik om företagande. I interaktiva diagram kan du själv välja till exempel vilka år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra. I listan nedan finner du bland annat resultat, kopplat till företagande, från våra undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Resultat från våra undersökningar

Filtrera utifrån målgrupp
 1. Företag som samverkar är mer innovativa

  Det är vanligare att företag som samverkar med andra företag tar fram nya varor och tjänster. Samtidigt är det bara knappt hälften av de svenska små och…

  Andra aktörer Företagande Statistik

 2. Vanligare att nya företag vill växa

  Företag som är högst tre år gamla är mer optimistiska inför framtiden och har starkare tillväxtvilja än andra företag. Nya företag möter ungefär samma…

  Andra aktörer Företagande Statistik

 3. Ökad internationali­sering bland svenska företag

  Fler små och medelstora företag i Sverige verkar på en internationell marknad. Ett av fyra företag är internationaliserade. Men endast tre procent av dessa…

  Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Statistik

 4. Ekonomiska föreningar möter andra typer av hinder

  Ekonomiska föreningar utmärker sig på flera olika sätt. Företagen är i genomsnitt större mätt i antal anställda och verkar inom andra branscher. Ekonomiska…

  Regioner Andra aktörer Företagande Statistik

 5. Vartannat företag arbetar med hållbarhets­frågor

  Idag har mer än hälften av företagen någon form av hållbarhetsarbete. Omfattning och inriktning på hållbarhetsarbetet skiljer sig dock markant mellan olika…

  Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Statistik

 6. Företagens villkor i olika kommuntyper - undersökning 2014

  Företagens villkor i olika kommuntyper Skillnaderna mellan olika kommuntyper är inte så stora när det gäller hur små och medelstora företag ser på sin…

  Regioner Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Statistik

 7. Stark tillväxtvilja bland turismföretagen

  Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” visar att turismföretagen vill växa i större utsträckning än genomsnittet för de små och…

  Andra aktörer Företagande Regional kapacitet Statistik Turism Affärsutveckling

 8. Konkurrens­kraftiga företag

  70 procent av de små och medelstora företagen vill växa. Samtidigt upplever dessa företag att det finns stora tillväxthinder som kan hämma deras utveckling…

  Andra aktörer Förenkling Företagande Kompetens Regional kapacitet Statistik

 9. Kulturella och kreativa företag - innovativa med stor export

  Nästan vart tredje av de små och medelstora kulturella och kreativa företagen exporterar. Det är nästan dubbelt så mycket jämfört med samtliga företag…

  Andra aktörer Företagande Kultur Statistik Affärsutveckling

 10. Kompetensförsörjning - statistik

  Kompetens­försörjning Trots hög arbetslöshet uppger nästan vart fjärde företag att tillgången till arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt. Störst…

  Andra aktörer Förenkling Företagande Kompetens Statistik