Tillväxtverket
Snickare

Företagande

Välj statistikområde i menyn. I interaktiva diagram kan du sedan själv välja till exempel vilka år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra. I listan nedan finner du bland annat resultat, kopplat till företagande, från våra undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Resultat från våra undersökningar

 1. Vartannat företag arbetar med hållbarhets­frågor

  - Tillväxtverket Vartannat företag arbetar med hållbarhets­frågor Idag har mer än hälften av företagen någon form av hållbarhetsarbete. Omfattning och…

  Andra aktörer Företagande Grön tillväxt Internationalisering Regional utveckling Statistik

 2. Företagens villkor i olika kommuntyper

  - Tillväxtverket Företagens villkor i olika kommuntyper Skillnaderna mellan olika kommuntyper är inte så stora när det gäller hur små och medelstora företag…

  Regioner Andra aktörer Företagande Internationalisering Regional utveckling Statistik

 3. Stark tillväxtvilja bland turismföretagen

  - Tillväxtverket Stark tillväxtvilja bland turismföretagen Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” visar att turismföretagen vill…

  Andra aktörer Företagande Regional utveckling Statistik Turism Näringar i förändring

 4. Konkurrens­kraftiga företag

  - Tillväxtverket Konkurrens­kraftiga företag 70 procent av de små och medelstora företagen vill växa. Samtidigt upplever dessa företag att det finns stora…

  Andra aktörer Förenkling Företagande Internationalisering Kompetens Regional utveckling Statistik

 5. Kulturella och kreativa företag - innovativa med stor export

  - Tillväxtverket Kulturella och kreativa företag - innovativa med stor export Nästan vart tredje av de små och medelstora kulturella och kreativa företagen…

  Andra aktörer Företagande Internationalisering Kultur Statistik Näringar i förändring

 6. Kompetensförsörjning - statistik

  - Tillväxtverket Kompetens­försörjning Trots hög arbetslöshet uppger nästan vart fjärde företag att tillgången till arbetskraft är ett stort hinder för…

  Andra aktörer Förenkling Företagande Kompetens Statistik