Tillväxtverket
Snickare

Företagande

Välj statistikområde i menyn. I interaktiva diagram kan du sedan själv välja till exempel vilka år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra. I listan nedan finner du bland annat resultat, kopplat till företagande, från våra undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Resultat från våra undersökningar

 1. Företagens villkor i olika kommuntyper

  Skillnaderna mellan olika kommuntyper är inte så stora när det gäller hur små och medelstora företag ser på sin situation. Samtidigt finns det strukturella…

  Regioner Andra aktörer Företagande Internationalisering Regional utveckling Statistik

 2. Stark tillväxtvilja bland turismföretagen

  Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” visar att turismföretagen vill växa i större utsträckning än genomsnittet för de små och…

  Andra aktörer Företagande Regional utveckling Statistik Turism Näringar i förändring

 3. Konkurrens­kraftiga företag

  70 procent av de små och medelstora företagen vill växa. Samtidigt upplever dessa företag att det finns stora tillväxthinder som kan hämma deras utveckling…

  Andra aktörer Förenkling Företagande Internationalisering Kompetens Regional utveckling Statistik

 4. Kulturella och kreativa företag - innovativa med stor export

  Nästan vart tredje av de små och medelstora kulturella och kreativa företagen exporterar. Det är nästan dubbelt så mycket jämfört med samtliga företag…

  Andra aktörer Företagande Internationalisering Kultur Statistik Näringar i förändring

 5. Kompetensförsörjning - statistik

  Kompetens­försörjning Trots hög arbetslöshet uppger nästan vart fjärde företag att tillgången till arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt. Störst…

  Andra aktörer Förenkling Företagande Kompetens Statistik