Tillväxtverket
Kvinnlig PT (personliga tränare) och hennes kund.

Foto: Maskot

Företagande

Välj statistikområde i menyn. I interaktiva diagram kan du sedan själv välja till exempel vilka år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra. I listan nedan finner du bland annat resultat, kopplat till företagande, från våra undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Resultat från våra undersökningar

 1. Framtidens företagare

  Nästan halva Sveriges befolkning i åldern 18-70 år kan tänka sig bli företagare. Långsiktigt ser vi en sjunkande tendens när det gäller andelen som kan tänka sig att bli…

  Nyhet Regioner Andra aktörer Förenkling Företagande Regional utveckling Statistik

 2. Var finns de kulturella och kreativa företagen?

  De kulturella och kreativa företagen är i stor utsträckning koncentrerade till storstadsregionerna, och då särskilt till Stockholm. Var marknaden finns och hur kunderna…

  Regioner Andra aktörer Företagande Kultur Regional utveckling Statistik Näringar i förändring

 3. Mångfald i näringslivet – en tillväxtfråga!

  Mångfald i näringslivet – en tillväxtfråga! En majoritet av småföretagen i Sverige drivs av män, varav de flesta är över 30 år och har svensk bakgrund. Samtidigt ser vi a…

  Andra aktörer Företagande Mångfald Statistik

 4. Få småföretag deltar i offentliga upphandlingar

  Bara 14 procent av de svenska små och medelstora företagen har deltagit i en offentlig upphandling under de senaste 12 månaderna. Ju större företagen är desto vanligare…

  Andra aktörer Förenkling Företagande Regional utveckling Statistik

 5. Företag som samverkar är mer innovativa

  Det är vanligare att företag som samverkar med andra företag tar fram nya varor och tjänster. Samtidigt är det bara knappt hälften av de svenska små och medelstora föret…

  Andra aktörer Företagande Statistik

 6. Lagar och regler problem för företag som vill växa

  Lagar och myndighetsregler är ett av de största hindren för tillväxten i de små och medelstora företagen. Bland de företag som vill växa är det ännu fler som anser att r…

  Andra aktörer Förenkling Företagande Statistik

 7. Vanligare att nya företag vill växa

  Företag som är högst tre år gamla är mer optimistiska inför framtiden och har starkare tillväxtvilja än andra företag. Nya företag möter ungefär samma hinder som äldre f…

  Andra aktörer Företagande Statistik

 8. Ökad internationali­sering bland svenska företag

  Fler små och medelstora företag i Sverige verkar på en internationell marknad. Ett av fyra företag är internationaliserade. Men endast tre procent av dessa företag har s…

  Andra aktörer Företagande Internationalisering Regional utveckling Statistik

 9. Ekonomiska föreningar möter andra typer av hinder

  Ekonomiska föreningar utmärker sig på flera olika sätt. Företagen är i genomsnitt större mätt i antal anställda och verkar inom andra branscher. Ekonomiska föreningar ha…

  Regioner Andra aktörer Företagande Statistik

 10. Vartannat företag arbetar med hållbarhets­frågor

  Idag har mer än hälften av företagen någon form av hållbarhetsarbete. Omfattning och inriktning på hållbarhetsarbetet skiljer sig dock markant mellan olika storleksgrupp…

  Andra aktörer Företagande Grön tillväxt Internationalisering Regional utveckling Statistik