Tillväxtverket
Snickare

Företagande

Välj statistikområde i menyn. I interaktiva diagram kan du sedan själv välja till exempel vilka år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra. I listan nedan finner du bland annat resultat, kopplat till företagande, från våra undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Resultat från våra undersökningar

 1. Företagens villkor och verklighet 2017

  Företagens villkor och verklighet 2017 - Tillväxtverket Det går bra för svenska små och medelstora företag. Sju av tio företag vill växa men många har…

  Regioner Andra aktörer Företagande Regional utveckling Statistik

 2. Framtidens företagare

  - Tillväxtverket Framtidens företagare Nästan halva Sveriges befolkning i åldern 18-70 år kan tänka sig bli företagare. Långsiktigt ser vi en sjunkande…

  Nyhet Regioner Andra aktörer Förenkling Företagande Regional utveckling Statistik

 3. Var finns de kulturella och kreativa företagen?

  - Tillväxtverket Var finns de kulturella och kreativa företagen? De kulturella och kreativa företagen är i stor utsträckning koncentrerade till storstadsregionerna…

  Regioner Andra aktörer Företagande Kultur Regional utveckling Statistik Näringar i förändring

 4. Mångfald i näringslivet – en tillväxtfråga!

  Mångfald i näringslivet – en tillväxtfråga! - Tillväxtverket Mångfald i näringslivet – en tillväxtfråga! En majoritet av småföretagen i Sverige drivs av…

  Andra aktörer Företagande Mångfald Statistik

 5. Få småföretag deltar i offentliga upphandlingar

  - Tillväxtverket Få småföretag deltar i offentliga upphandlingar Bara 14 procent av de svenska små och medelstora företagen har deltagit i en offentlig…

  Andra aktörer Förenkling Företagande Regional utveckling Statistik

 6. Företag som samverkar är mer innovativa

  - Tillväxtverket Företag som samverkar är mer innovativa Det är vanligare att företag som samverkar med andra företag tar fram nya varor och tjänster…

  Andra aktörer Företagande Statistik

 7. Lagar och regler problem för företag som vill växa

  - Tillväxtverket Lagar och regler problem för företag som vill växa Lagar och myndighetsregler är ett av de största hindren för tillväxten i de små och…

  Andra aktörer Förenkling Företagande Statistik

 8. Vanligare att nya företag vill växa

  - Tillväxtverket Vanligare att nya företag vill växa Företag som är högst tre år gamla är mer optimistiska inför framtiden och har starkare tillväxtvilja…

  Andra aktörer Företagande Statistik

 9. Ökad internationali­sering bland svenska företag

  - Tillväxtverket Ökad internationali­sering bland svenska företag Fler små och medelstora företag i Sverige verkar på en internationell marknad. Ett av…

  Andra aktörer Företagande Internationalisering Regional utveckling Statistik

 10. Ekonomiska föreningar möter andra typer av hinder

  - Tillväxtverket Ekonomiska föreningar möter andra typer av hinder Ekonomiska föreningar utmärker sig på flera olika sätt. Företagen är i genomsnitt större…

  Regioner Andra aktörer Företagande Statistik