Tillväxtverket
Två medarbetare på Tillväxtverket.

Jobba hos oss

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för företagande och regionala miljöer där företag utvecklas.

Lediga jobb på Tillväxtverket

Med engagemang och kompetens i allt vi gör strävar vi mot målbilden att konkurrenskraften i Sveriges näringsliv stärks och regionernas tillväxt ökar. Det ställer stora krav på vår kompetens.

Vill du arbeta för hållbar utveckling?

På Tillväxtverket får du möjlighet att arbeta både operativt och strategiskt med hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt. Vi är 370 medarbetare på nio orter, från Arjeplog i norr till Malmö i söder. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Vi är en kunskapsorganisation med professionella, kompetenta och engagerade medarbetare. Vi lägger stor vikt vid samarbete över avdelnings- och enhetsgränser internt och med externa aktörer.

Läs vår medarbetar- och chefspolicyPDF

Tillväxtverkets verksamhet är bred. Vissa insatser är riktade direkt till företag eller blivande företagare, andra syftar till att påverka och utveckla samhällsstrukturer som är av stor vikt för företag och företagande. Ofta handlar våra insatser om båda delarna.

Våra viktigaste verktyg är kunskap, nätverk och finansiering

Tillväxtverket utvecklar och sprider kunskap om företagande och regional utveckling. Kunskapen används både inom myndigheten för att prioritera rätt insatser och som beslutsunderlag av andra aktörer med uppdrag att bidra till hållbar tillväxt.

Med kunskap om företags och regioners behov bygger vi nätverk för samarbete och finansierar insatser som stärker näringslivet.

Du är välkommen att kontakta HR- enheten, om du har några frågor.

Medarbetare om att jobba på Tillväxtverket

Vad tycker våra medarbetare om att jobba på Tillväxtverket? Vi har frågat några av Tillväxtverkets medarbetare om varför de sökt sig till Tillväxtverket, hur deras karriärer varit och jobbet fungerat.

Medarbetare berättar

Tillväxtverket gör nytta

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Vi använder oss av många olika metoder för att nå resultat. Här nedan finns några exempel där vi bidragit till utveckling hos de vi arbetar för.

Läs mer om nyttan vi gör