Tillväxtverket
Hög med böcker.

Handbok

Handbok för EU-projekt är en vägledning för er som genomför ett EU-projekt eller som planerar för det och vill ansöka om stöd.

Hand som skriver med penna på papper.

Blanketterna

Blanketter för att söka stöd, ansöka om utbetalning och rapportera ditt projekt finns under Ansök och rapportera.

Tre personer som tittar och lyssnar.

Projektbanken

I Projektbanken finns alla projekt som Tillväxtverket har beviljat EU-stöd till. Det är en databas där du kan söka enskilda projekt.

Två personer tittar på en affisch.

Affisch till ert projekt

Ni som beviljats EU-stöd ska informera om stödet genom att sätta upp en affisch i A3-format i anslutning till ert projekt.