Var med och ta del av EU:s finansiering för hållbar urban utveckling

För att bygga framtidens samhällen behövs hållbarhet på flera nivåer. Över 67 miljoner euro av Sveriges EU-finansiering från Regionalfonden ska gå till hållbar urban utveckling fram till 2030. Nu finns det möjlighet att ta del av finansieringen.

Människor samarbetar vid ett bord.

Hållbar urban utveckling handlar om att bygga städer som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara.

I mitten av november kommer Tillväxtverket öppna upp möjligheten för regioner, städer och kommuner att ta fram och skicka in en så kallad territoriell strategi för hållbar urban utveckling. Gör man det har man nämligen möjlighet att senare kunna ta del av finansiering inom Nationella regionalfondsprogrammet.

Informationen kommer att finnas i en utlysning som publiceras på Tillväxtverkets hemsida under november. Där kommer det framgå vad strategin ska innehålla och även finnas en mall för hur strategin kan se ut. Färdiga strategier ska sedan skickas in till Tillväxtverket senast i april 2024.

En strategi är en förutsättning för finansiering

En strategi som har godkänts av Tillväxtverket är en förutsättning för att ta del av finansiering för hållbar urban utveckling i det Nationella regionalfondsprogrammet. Upp till fem strategier och sökande kommer där efter beviljas stöd för att genomföra hela eller delar av strategins planer. En territoriell strategi för ett områdes hållbara utveckling kan gälla en enskild stad, flera städer i nätverk eller ett större geografiskt stadsområde.

– Man kan välja att inleda processen med att ta fram en helt ny strategi. Men vi ser också stor möjlighet i att bygga vidare på befintliga måldokument och analyser och anpassa till Regionalfondens krav, säger Johan Willdal, tillförordnad programansvarig Nationella regionalfondsprogrammet.

Håll utkik efter utlysningen hos Tillväxtverkets utlysningar Länk till annan webbplats. i mitten av november och framåt.