URBACT växer med nya nätverk och fler svenska deltagare

Två kontorsarbetare diskuterar stadsplanering

Det Europeiska samarbetsprogrammet URBACT, där Tillväxtverket är nationell kontaktpunkt, har nu godkänt 30 nya nätverk. I samband med detta välkomnar vi Härnösand, Varberg, Umeå, Malmö och Länsstyrelsen Skåne som nya deltagare från Sverige. Vilka de närmaste åren kommer få ta del av flera spännande projekt inom hållbar stadsutveckling.

URBACT är inriktat på hållbar stadsutveckling och de nybildade nätverken kommer vara inriktade på att utveckla lösningar på hållbarhetsutmaningar. De fem deltagarna från Sverige kommer här ingå i projekt för digital intelligent medborgarservice, grön omställning, främjande miljöer för nyföretagande och tillvaratagande av entreprenörskap, talang och innovationsförmåga. Umeå och Länsstyrelsen i Region Skåne kommer även samverka med andra länders deltagare kring jämlika förutsättningar oavsett kön, genom policyer för att stärka kvinnors möjligheter till självbestämmande och utvecklingskraft.

Från 1 juni 2023 till december 2025 kommer partnerna i nätverket utbyta kunskap och erfarenheter, bygga upp sina färdigheter och utveckla integrerade handlingsplaner för att bättre hantera sina lokala utmaningar.