Tillväxtverket signerade klimatkontrakt 2030

Illustration av Klimatkontrakt 2030

2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning. Fotograf: Fredrik Persson

På European Viable Cities Day samlades städer och myndigheter för att signera 2023 års klimatkontrakt. På eventet medverkade Tillväxtverkets generaldirektör Elisabeth Backteman.

Inom Viable Cities, där Tillväxtverket ingår, arbetar 23 städer och sex myndigheter för att gå före i klimatomställningen och bana väg för många andra att följa efter. Klimatkontrakt 2030 innebär att städer och myndigheter arbetar tillsammans för att snabba på den lokala omställningsresan.

Kontraktet signerades av den högsta politiska ledningen i städerna, generaldirektörer på myndigheterna och Viable Cities, och visar både på hemmaplan och för omvärlden att de är beredda att gå före och göra omställningen enklare för många fler. Ur Tillväxtverkets perspektiv är den gröna omställningen en fråga som också berör företagens konkurrenskraft.

Om Klimatkontrakt 2030

De första kontrakten signerades 2020 av nio städer och fyra myndigheter. 2023 är det 23 städer, som representerar 40 procent av Sveriges befolkning, som signerar: Borås, Borlänge, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Järfälla, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro and Östersund. På den nationella nivån signerar myndigheterna Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket samt Viable Cities.

Om Viable Cities

Viable Cities är en nationell plattform inriktad på innovation för klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 – och med verktyget Klimatkontrakt 2030 – samarbetar programmet med 23 städer och sex myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Viable Cities arbete sker i nära samspel med den europeiska mobiliseringen kring “Mission Climate Neutral and Smart Cities 2030”. Programmet får stöd som ett strategiskt innovationsprogram av Energimyndigheten, Vinnova och Formas, och samordnas av KTH.