Tillväxtverket har utsett nya fondförvaltare för riskkapital

Tre personer sitter vid ett bord

Nu har Tillväxtverket utsett förvaltare för riskkapitalfonder inom Regionalfondens nya programperiod. Förvaltarna har utsetts genom upphandling och i konkurrens.

Det kommer att finnas nio fonder totalt. Sju av dem är regionala riskkapitalfonder, som kommer att satsa på att öka tillgången på pengar för företag i olika delar av Sverige.

En av fonderna kommer att satsa nationellt över hela landet på företag som arbetar för klimatomställning. En annan fond kommer att investera i företag som bygger på forskning och kommer att finnas tillgänglig för bolag i Stockholm.

Alla fonder kommer att satsa på företag i tidiga skeden, tillsammans med privata investerare. Företag kan ansöka om pengar från fonderna, men de måste vara innovativa och ha affärsidéer som kan växa. Det är fondförvaltarna som bestämmer vilka företag som får investeringar från varje fond.

Organisationerna som har vunnit upphandlingarna om att vara fondförvaltare:

  • Almi Invest kommer att ansvara för sex regionala riskkapitalfonder och en fond med fokus mot klimatomställning
  • Trio Impact Invest kommer att ansvara för en fond med fokus på kommersialisering av forskning

Arbetet med att starta fonderna pågår och de kommer snart vara redo för att investera i företag. Processen för att utse fondförvaltare för den regionala riskkapitalfonden i Sydsverige pågår fortfarande.

Kontakt

Corinne Uppman Helminen

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se