Stort intresse för global hållbarhetskongress om turism i Stockholm

Nu riktas världens blickar mot Sveriges hållbarhetsarbete inom turism. Svensk turism och besöksnäring har länge arbetat med grön omställning vilket har skapat ett globalt intresse. Över 200 personer från 35 länder har hittills anmält sig till Global Sustainable Tourism Councils, GSTC globala kongress om hållbar turism, som arrangeras i Stockholm den 23–26 april.

Flera personer går på en äng

För många är turism, resande och hållbarhet en paradox, en näst intill olöslig gåta, eftersom allt resande genererar påverkan på natur, kultur och klimat. Just detta tar kongressen fasta på, där internationella experter inom hållbarhet och innovativa företag kommer att inspirera till olika lösningar och svar.

Kongressen vänder sig till personer som arbetar med hållbarhetsfrågor inom turism och besöksnäringen, eller är nyfikna på hur företag, destinationer eller regioner kan jobba framgångsrikt med hållbarhet. Deltagarna får ta del av föreläsningar, paneldebatter om hur verksamheter kan anpassa sig till att agera klimat- och miljösmart, goda exempel på att engagera besökare, invånare, företag i det lokala samhället samt vad som krävs för att utveckla långsiktiga och innovativa företag.

Bland talarna finns Fredrik Reinfeldt som idag bland annat är styrelseordförande för svenska besöksnäringens arbetsgivarorganisation Visita. Övriga talare kommer bland annat från Sverige, Spanien, Thailand, Finland och Fiji.

Kongressen äger rum på Kungliga Djurgården i Stockholm, där Tillväxtverket och Visit Sweden står som värdar i samarbete med Kungliga Djurgårdens Intressenter som länge arbetat enligt GSTCs kriterier för turism.

Sverige i framkant för hållbar turism

Sverige har uppmärksammats rikligt genom åren för sitt hållbarhetsarbete. Nedan är några exempel.

 • I mer än ett årtionde har Sverige legat bland top-tio i det globala Environmental Performance Index från Columbia University och Yale University för sin exceptionellt rena luft och rena vatten samt låga utsläpp.
 • Sverige är ett land som associeras med tillgängliga naturupplevelser och är rankad som den mest hållbara destinationen i världen, två år på raken, enligt internationella undersökningsföretaget Euromonitor Internationals Sustainability Travel Index.
 • Norra Sverige har blivit en arena för hållbar utveckling och framtidsanda med nya, innovativa företag och hållbarhetssatsningar. Besöksnäringen spelar här en betydande roll i platsutvecklingen för att skapa långsiktigt gynnsamma förutsättningar för ett växande och attraktivt samhälle. Inte enbart för besökare, utan även för att attrahera ny arbetskraft och kunskap till regionen.
 • I Sverige finns ett växande intresse för att arbete enligt GSTCs hållbarhetskriterier och destinationer som Järvsö, Västerbotten, Destination Åsnen och Kungliga Djurgården arbetar redan med dem.
 • Redan år 2002 lanserades Svenska Nature’s Best vilket blev en av de första kvalitetsmärkningarna för ekoturism i världen. Nature´s Best har varit en viktig intressent i utvecklingen av GSTC.
 • Göteborg har utsetts till världen mest hållbara destination för sjätte året i rad av Global Destination Sustainability Index (GDSI).
 • Stockholm är en internationell föregångare för globala miljö- och klimatinitiativ. Stockholm har utsetts till världens mest hållbara stad 2022 enligt ekonomi- och hållbarhetstidningen Corporate Knights och är en av Europas klimatsmartaste städer enligt en studie gjord av The Economist Intelligence Unit.
 • Som en viktig del av Stockholm välkomnar Kungliga Djurgården över 15 miljoner besökare varje år. Djurgården arbetar brett för långsiktig hållbarhetsutveckling och i september 2022 tilldelades Kungliga Djurgården som en av två storstadsdestinationer i världen, GSTCs Green Destination Platinum Award för sitt strukturerade arbete med hållbarhet.
 • Redan för 21 år sedan startades Ekoturismprogrammet av Sveriges Rese- och Turistråd (Visit Sweden), LRF, SKL, STF och Nutek, (nuvarande Tillväxtverket).
 • Världens första – och andra helt miljöcertifierade flygbolag var svenska: Malmö Aviation som idag är Braathens Regional Airlines (BRA) och svenska charterflygbolaget TUIfly Nordic.
 • Svenska organisationen ECPAT och svenska researrangörer var under 2000-talets början internationella föregångare att motverka sexuell exploatering av barn och barnsexturism, där svenska resebolag, bland annat TUI (som då hetter Fritidsresor) var först i världen att införa en konkret, internationell uppförandekod för hotell med handlingsplaner och utbildning av alla anställda.
 • Världens första flygbolag som erbjöd alla sina flygresenärer biobränsle som tillval för att minska utsläppen, var svenskt: Braathens Regional Airlines (BRA).
 • Tågresandet i Sverige görs endast med el från förnybara källor.
 • I Sverige grundades utveckling för produktion av kommersiellt elflyg, Heart Aerospace år 2018.