Stöd för hållbar stadsutveckling genom City-to-City Exchanges

Tre personer cyklar bredvid varandra i stadsmiljö

Har er kommun en utmaning inom hållbar stadsutveckling och kan en annan europeisk stad ha lösningen? Då finns möjlighet att ansöka om finansiering hos European Urban Initiatives.

City-to-City Exchanges, en utlysning hos European Urban Initiatives (EUI), är inriktad mot hållbar stadsutveckling genom erfarenhetsutbyte. Den erbjuder städer en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra städer i form av studiebesök och strukturerad kunskapsöverföring. Utbytena är bilaterala, men möjlighet finns att besöka upp till två städer.

EUI ger ekonomiskt stöd för de faktiska besöken, till exempel resor och uppehälle, och kan utse en moderator som hjälper till med planering och genomförande. Ansökningar tas emot löpande.

Det första beviljade erfarenhetsutbytet genomfördes av Lille och Turin som utbytte erfarenheter om förnyelse av området kring floden Deûle. Städerna diskuterade grön infrastruktur, blå infrastruktur, förnyelse av industriområden och samarbete mellan kommuner, intressentengagemang och marksanering.

Om European Urban Initiative

European Urban Initiative (EUI) är ett EU initiativ för hållbar stadsutveckling. EUI ska identifiera och testa innovativa, överförbara och skalbara lösningar på utmaningar inom hållbar stadsutveckling av särskild relevans på EU-nivå. Initiativet syftar till att skapa och erbjuda en miljö för att genomföra innovativa urbana strategier. Initiativet har tre ben: Finansiering av innovativa pilotprojekt, Stödja och stärka städers kapacitet och Aktiviteter med syfte att sprida och utveckla kunskap.

Kontakt

Sara Palo
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Lovisa Petersson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se