Så kan kompetens­försörjningen stärkas inom cybersäkerhet

Med rapporten "Sex förslag för en stärkt kompetensförsörjning inom cybersäkerhet" vill aktörer från både privat och offentlig sektor myndigheter och andra aktörer presentera olika förslag om alltifrån ett kunskapslyft för allmänheten till riktade utbildningsinsatser för yrkesverksamma.

En kvinna och två män pratar framför en dator.

Efterfrågan på kompetens inom cybersäkerhet har ökat i takt med det förändrade säkerhetsläget och det ökade antalet cyberattacker i samhället. Därför samlades i november förra året aktörer från myndigheter, utbildningssektorn, bransch och näringsliv för att diskutera och formulera lösningar för att möta den växande efterfrågan på kompetens inom cybersäkerhet.

Konferensen arrangerades av Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet, UKÄ inom ramen för arbetet med en sektorsarena för digital spetskompetens. Nu kommer rapporten Sex förslag för en stärkt kompetensförsörjning inom cybersäkerhet som är ett resultat av vad deltagarna tillsammans kom fram till. Rapporten presenterar sex förslag som både kompletterar och hakar i varandra.

­– Vi ser verkligen att det är en styrka att de här förslagen har tagits fram gemensamt i samverkan. Det visar både på stort engagemang och på enighet om att det behövs insatser för att möta efterfrågan på kompetens inom cybersäkerhet, säger Josef Lannemyr, Tillväxtverket och Elin Backström, UKÄ som har projektlett arbetet.

Kontakt

Josef Lannemyr

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se