Ny vägledning för hållbar regional utveckling

Arbetar du i en region för en hållbar regional utveckling? I den nya guiden Vägledning för hållbar regional utveckling kan du ta del av råd och riktlinjer för hur din organisation kan lyckas med detta.

Hållbarhetsarbete innebär i praktiken ett förändringsarbete. Då nya metoder och arbetssätt behöver implementeras i det ordinarie utvecklingsarbetet. Som stöd i detta arbete har Tillväxtverket nu tagit fram Vägledning för hållbar regional utveckling. En guide som bygger på resultaten från vårt regeringsuppdrag om hållbar regional utveckling.

– Det finns många olika faktorer som påverkar hur väl ett förändringsarbete implementeras i den ordinarie verksamheten över tid. Men under uppdragets gång har det framkommit att vägledningens nämnda beroenden, förutsättningar och framgångsfaktorer spelar en viktig roll i arbetet med hållbarhetsintegrering inom det regionala utvecklingsarbetet. Det kan därför vara av stor nytta för framtida utvecklingsarbeten att ta hänsyn till dessa för att lyckas med hållbarhetsintegrering, säger Maya Sanchez som är hållbarhetsstrateg på Tillväxtverket.

Förutsättningar, beroenden och framgångsfaktorer

Vägledningen består av tre områden, med råd och riktlinjer, för hur regioner kan lyckas med att integrera hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet.

Till att börja med är det viktigt att rätt organisatoriska förutsättningar finns på plats. Det handlar om ledning och styrning, genomförande samt lärande.

Sedan är det viktigt att hantera de beroenden som påverkar förändringsarbetet. Detta för att kunna motverka de hinder som beroendena annars kan föra med sig. Det handlar om tre typer av beroenden: besluts-, person- respektive uthållighetberoende.

TIll sist beskrivs de framgångsfaktorer som leder till ett lyckat förändringsarbete som hållbarhetsintegrering innebär. Dessa berör framgångsfaktorer för ledning och styrning, för genomförande och för lärande.

Kontakt

Maya Sanchez
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se