Ny söktjänst visar på stor potential med språkbaserade AI-modeller i staten

Tillväxtverket har tillsammans med Ekonomistyrningsverket (ESV) vidareutvecklat söktjänsten Hitta remissvar, en tjänst som gör det möjligt att söka i statliga utredningar och remissvar. Söktjänsten är också ett konkret exempel på möjligheterna med offentliga textdata och språkbaserade AI-modeller.

Under våren 2023 lanserade ESV en betaversion av söktjänsten Hitta remissvar som hjälper användaren att identifiera förslagen i statliga utredningar, hitta liknande förslag i andra utredningar och se vilka remissinstanser som lämnat synpunkter på förslagen. ESV och Tillväxtverket har nu släppt en uppdaterad version av tjänsten som möjliggör för fler typer av sökningar och matchningar.

- Den här tjänsten skapar definitivt värde i olika utredningsarbeten. Men framförallt vill vi visa den som ett konkret exempel på potentialen med att använda textdata och språkbaserade AI-modeller i staten, säger Anna Johansson, avdelningschef på Tillväxtverket.

Text är data

Det krävdes dock mycket handpåläggning för att hämta hem de utredningar och remissvar som ligger till grund för tjänsten och förvandla dem från otillgängliga pdf:er till maskinläsbar text.

– Alla vi som jobbar i statsförvaltningen behöver öka förståelsen för att text är data, och att den behöver tillhandahållas i ett strukturerat och maskinläsbart format. Först då kan vi dra verklig nytta av de möjligheter att hitta, analysera och generera text som modern AI-teknik bidrar med, säger Martin Sparr, enhetschef på ESV.

Vill inspirera till fler nya tjänster i staten

ESV och Tillväxtverket har dokumenterat arbetet i en rapport som beskriver hur utvecklingen har gått till, vilka avvägningar som har gjorts och vad som behöver göras för att utveckla söktjänsten till en färdig tjänst. Ambitionen är att kunna inspirera till fler nya tjänster i staten och bidra till att fler myndigheter förbättrar hur de tillhandahåller textdata.

- Hitta remissvar är bara ett exempel på vad vi kan bygga med en bråkdel av den text som offentlig sektor producerar, säger Kristin Lilieqvist, projektledare för Hitta remissvar.

Hitta remissvar

Rapport om arbetet med tjänsten

Frukostseminarium den 21 mars hos ESV

Alla som är intresserade av AI-verktyg och textdata i staten och/eller som jobbar med regelgivningsprocessen (till exempel skriver utredningar eller svarar på remisser) är välkomna på ett frukostseminarium där ESV och Tillväxtverket demonstrerar tjänstens nya funktionalitet och berättar om utvecklingsarbetet och lärdomarna från projektet. Det går också bra att delta digitalt via Zoom.

Seminariet utgår från ovan nämnda rapport som ESV och Tillväxtverket tagit fram om vidareutvecklingen.

Kontakt

Tora Philp

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se