Lär dig mer om hållbar regional utveckling – introducerande snabbkurs

Personer lyssnar till ett föredrag

Tillväxtverket höll nyligen i en introduktion om regional utvecklingspolitik för personer som arbetar på statliga myndigheter. Nu kan även du se vårt inspelade seminarium, för att lära dig mer om hållbar regional utveckling och hur statliga myndigheter kan bidra till det.

– Vi har sett att det finns ett behov av en slags ”crash course” i regional utveckling. Med det här seminariet vill vi nå ut till fler myndighetskollegor om regional utveckling och vikten av att ta hänsyn till olika geografiers förutsättningar, säger Caroline Wigerstad, ansvarig för Tillväxtverkets uppdrag att stödja statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet.

Seminariet vänder sig till alla som vill få kunskap och förståelse för regional utveckling. Extra intressant för dig som arbetar på statlig myndighet som är viktig för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och vill lära dig mer om regional utveckling.

I seminariet får du lära dig:

  • Vad regional utveckling handlar om.
  • Hur regional utveckling hänger ihop med myndigheters nationella uppdrag.
  • Hur statliga myndigheter kan bidra till den regionala utvecklingen.
  • Vad det finns för stöd att ta del av för att bli ännu vassare i arbetet med att ta hänsyn till olika regionala förutsättningar.

Om Tillväxtverkets uppdrag

Tillväxtverket har i uppdrag att stödja statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet.

För att öka kunskapen om regional utvecklingspolitik och landsbygdspolitik samlar vi bland annat statliga myndigheter i ett myndighetsnätverk för regional utveckling och landsbygdspolitik.

Syftet är att stärka myndigheters förmåga att, inom sina verksamhetsområden, kunna bidra till hållbar regional utveckling i alla delar av landet.

Kontakt

Caroline Wigerstad
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se