Industriföretagen ska ta klivet in i ett cirkulärt arbetssätt i Västra Götaland och Halland

En av de stora utmaningarna i dag är industriernas höga miljöpåverkan. Nu ska 250 företag i Västra Götaland och Halland få stöd och resurser för att kunna ställa om. De ska anpassa sig till ny, hållbar teknik och skapa nya arbetstillfällen och omskolningsmöjligheter för att möta utmaningarna med industriell omvandling.

Två personer arbetar på industri.

Industriföretag i Västra Götaland och Halland ska få hjälp med att gå från linjära till cirkulära arbetsmetoder.

Mohamed Ben Abdelhamid.

Mohamed Ben Abdelhamid.

Regionalfondsprojektet Industry in West har fått ett stöd på 36 306 785 kronor från Tillväxtverket och EU:s regionalfond i Västsverige. Det är en del av en total budget på cirka 93 miljoner kronor och pengarna ska underlätta omställningen till ett cirkulärt och förnyelsebart företagande för industriföretag i Västra Götaland och Halland.

Vad ska projektet göra?

– Projektet ska de närmsta tre åren ge rådgivning till företag inom områdena resurseffektiv produktion, cirkularitet, energiomställning och digitalisering. Det ska helt enkelt snabba på övergången från linjära till mer cirkulära och resurseffektiva modeller inom industrin, säger Mohamed Ben Abdelhamid, programansvarig i Regionalfonden Västsverige.

Kan du ge ett exempel på hur en insats skulle kunna se ut?

– Erfarna industriexperter med olika specialkunskaper kommer agera guider till företagen för att hjälpa dem förbättra produktionens effektivitet, minska energiförbrukning och införa cirkulära affärsmodeller. Det handlar mycket om att projekten ska få ny kunskap. Det kan också handla om fördjupade analyser av företagens tillverkningsverksamhet för att identifiera förbättringsmöjligheter. Det kan ge värdefulla insikter och data som kan stödja företagens omställningsrea mot mer hållbara affärer, säger Mohamed Ben Abdelhamid.

Men strukturell förändring tar också tid, konstaterar Mohamed.

– Det blir viktigt att anpassa omställningen till företagens nuvarande kapacitet och behov. Projektet kommer att möta tillverkande företag och deras värdekedja på deras egna villkor och anpassa övergången till deras befintliga situation.

Vad är målet med projektet?

– Att företagen ska kunna utveckla sina egna proaktiva strategier för att förutse, anpassa sig till och hantera förändringar. Det ska de göra genom att använda ny, hållbar teknik och skapa nya arbetstillfällen och omskolningsmöjligheter för att möta utmaningarna, säger Mohamed Ben Abdelhamid.

De deltagande företagen ska ta tydliga kliv framåt i ett eller flera av de fyra områdena resurseffektiv produktion, cirkularitet, energiomställning och digitalisering. Projektet själva har beskrivit de deltagande företagens möjligheter så här: ”Genom att gå från att vara nyfikna på utveckling till att aktivt driva utvecklingen kan en verklig förändring inom näringslivet uppnås”.

Industry in west

Är ett samarbete mellan IDC West Sweden (projektägare), Industriellt utvecklingscenter (IUC)* Väst, IUC Sjuhärad, Göteborgs Tekniska College och TEK Kompetens/IUC Halland. Projektet ska agera regional samlingspunkt för idustriföretagen.

*Industriellt Utvecklingscenter (IUC) är ett nätverk av regionalt ägda bolag som stödjer och utvecklar industriföretag i hela Sverige.

Strategiskt EU-projekt

Industry in west är ett så kallat Strategiskt EU-projekt som är lite extra betydelsefullt för att uppfylla EU:s mål 2021-2027. Läs mer om vilka de strategiska EU-projekten är och vad de ska åstadkomma.

Kontakt

Mohamed Ben Abdelhamid
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se