Film om turism och besöksnäring och dess betydelse för Sverige

Turism och besöksnäring skapar attraktiva platser, tillväxt och jobb över hela landet. Tillväxtverket och Svensk Turism har tagit fram en film som ger en översikt av vad turism och besöksnäring är och dess bidrag till samhället.

Två kvinnor och en man bär på skidor.

Förutom att generera en årlig omsättning på flera hundra miljarder kronor och skapa tillväxt runt om i landet har turism och besöksnäring stor betydelse för samhället och för en hållbar utveckling. Turism ökar förståelse mellan människor och omtanken om vår planet. Turismen skapar jobb för människor med olika kompetens och utbildning, inom många branscher och yrken. Inte minst skapar turism attraktiva platser för boende, besökare, företag och investeringar och möjliggör ett levande Sverige. Turismen har dessutom potential att bidra till alla mål i Agenda 2030.

För att synliggöra det här och öka kunskapen om turismens värde för samhällsutvecklingen har Svensk Turism och Tillväxtverket tagit fram denna film. Målet är att den ska användas både av privata och offentliga aktörer på nationell, regional och kommunal nivå i dialogen med beslutsfattare, medarbetare med flera. Filmen har tagits fram i dialog med ett antal aktörer inom turism och besöksnäring. Med filmen och den tillhörande webbplatsen vill vi skapa en enhetlig bild av svensk turism och besöksnäring.

Se filmen om turism och besöksnäring

Kontakt

Sanna Berg

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se