Anmäl dig till Landsbygdsveckan – fler än 85 arrangemang över hela landet!

Landsbygdsveckan äger rum för första gången den 2-7 maj 2023. Intresset från arrangörer har varit stort och programmet rymmer fler än 85 arrangemang. Med arrangörer från Sjulsmark i Norrbotten till Klagerup i Skåne, och en blandning av fysiska och digitala arrangemang, är det här en arena som lyfter hela Sverige.

Man ler mot kameran efter att ha handlat i en gårdsbutik

Nu är programmet klart och det är hög tid att planera vilka arrangemang du vill gå på. Vissa kräver anmälan medan andra bara är att dyka upp på, digitalt eller på plats.

Deltagare erbjuds allt från spännande panelsamtal, webbinarier och workshops till digitala studiebesök hos den lokala mjölkproducenten, yrkesfiskaren eller handelsträdgården.

I Landsbygdsveckans program finns breda frågeställningar kring energiförsörjning, klimat och beredskap såväl som djupdykande seminarier om odling av fruktängar, fönsterrenovering och egenproducerat foder – för att nämna några. Vissa arrangemang sker på plats medan andra sänds digitalt och är tillgängliga för alla.

Landsbygdsveckan, 2-7 maj 2023, genomförs i anslutning till Sveriges ordförandeskap i EU. Programmet erbjuder en ram med invigning och avslutning och däremellan har scenen lämnats öppen för den som vill arrangera en aktivitet. Och många nappade på erbjudandet.

– Det var många fler anmälda arrangemang än vi hade vågat hoppas på. Vi är otroligt glada över engagemanget, säger Emil Planting Mollaoglu, projektledare från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet som är initiativtagare tillsammans med Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket.

Initiativtagarnas gemensamma aktiviteter

Under veckan arrangerar initiativtagarna Tillväxtverket, Landsbygdsnätverket och Sveriges Lantbruksuniversitet aktiviteter tillsammans:

Invigning av Landsbygdsveckan, 2 maj, kl 13.30-16.30

Vi firar att Landsbygdsveckan är i gång och ger ett smakprov på allt som händer under veckan. På scen möter vi röster från hela landet tillsammans med landsbygdsministern, filmskapare från Vedevåg, fårbonden som tillverkar glass och forskare med landsbygder i fokus.

Rural Pact Conference, 3-4 maj

En internationell konferens med fokus på erfarenhetsutbyte kring EU:s Rural pact. Delar av konferensen sänds digitalt. 

Landsbygdsveckans spanarpanel, 5 maj, kl 15-16

Journalisten Håkan Montelius leder spanarpanelen som tar tempen på Landsbygdsveckan och spanar mot framtidens landsbygder.

Vill du veta mer om Landsbygdsveckan?

Kontakta:
Evelina Selander eller Carin Persson, Tillväxtverket
förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Eller kontakta:
uppdraglandsbygd@slu.se

Det här är initiativtagarna

Sveriges lantbruksuniversitet SLU, har ett regeringsuppdrag att stärka forskningen kring landsbygderna genom förbättrad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygdsutveckling och regional utveckling.

Landsbygdsnätverket samlar civilsamhälle och näringsliv, forskning, utbildning och rådgivning samt myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling. Genom nätverket lär vi oss av varandra och kan samarbeta mer.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att arbeta för livskraftiga landsbygder i Sverige och verkar för ett samordnat agerande för att nå de landsbygdspolitiska målen.