365 dagar av hållbar regional utveckling - sammanställning och insikter

Bil passerar framför en åker och en pojke kikar ut från bilen

Tillväxtverket har av regeringen i uppdrag att årligen sammanställa det regionala utvecklingsarbetet utifrån regionernas redovisningar. Nu kan du ta del av en populärversion där vi summerat insikterna från verksamhetsår 2022.

I populärversionen ”365 dagar av hållbar regional utveckling” finns de övergripande slutsatserna och resultaten från två rapporter om det regionala utvecklingsarbetet 2022. ”Regionalt utvecklingsarbete 2022” och ”Uppföljning av regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet och stöd till kommersiell service för år 2022.”

Här ges bland annat en beskrivning av regionernas utvecklingsåtgärder, finansiering och beviljade stöd. Med utgångspunkt i de regionala utvecklingsstrategierna sammanfattas utmaningar, lärdomar och insikter.