Personuppgifter i intresseamälan gällande strategiska nettonollprojekt

De personuppgifter du lämnat till oss är namn, telefonnummer och e-post.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna kontakta dig med information om viktiga händelser kopplade till förordningen om nettonollindustrin. I samband med det vill vi också få en uppfattning om hur många som är intresserade och vilken teknik det gäller.

De som kommer ha tillgång till uppgifterna är registraturen och en mindre grupp handläggare som arbetar med detta.

Intresseanmälan kommer att arkiveras, därmed kommer även dina personuppgifter att finnas kvar hos oss.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att detta är en uppgift av allmänt intresse.