Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

1. Problem och lösning

Grunden för konsekvensutredningen är en problem- och målformulering. Det kan därför vara bra att börja med att läsa detta avsnitt.

Genom att analysera nollalternativet tydliggör du även de problem som är bakgrund till varför ett förslag till reglering utformas. För att sedan säkerställa att det förslag som ska tas fram är den mest ändamålsenliga lösningen behöver alternativa lösningar till förslaget utredas. Dessa delar är alla sammankopplade och ytterligare vägledning finns i underkategorierna till detta avsnitt.

Följande information finns i detta avsnitt: