Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

3. Identifiera konsekvenser

När du har identifierat några alternativa förslag som du har rättsliga förutsättningar att gå vidare med, är det dags att börja att identifiera vilka som berörs av förslagen och vilka områden som är aktuella att utreda närmare.

Identifiera först de potentiella konsekvenserna, så kan du sedan enklare avgöra vilka områden du bör lägga mest resurser på att utreda effekterna av. Tänk på att berörda aktörer kan vara en stor hjälp i arbetet, både med att identifiera konsekvenser och i andra delar av arbetet med konsekvensutredningen. Ta därför tidigt kontakt med sådana aktörer.

Följande information finns i detta avsnitt: