Tillväxtverket

Statistik

Här hittar du statistik om företagande, regional utveckling och turism. Statistik som är viktig för Sveriges konkurrenskraft.

Kvinna och man i trappa

Tuffare för företag med 100 anställda

Företag med runt 100 anställda har svårast att hitta personal, har mer regelkrångel och för lite tid för strategisk utveckling.

Två kvinnor vid arbetsbord

Kulturföretag mer digitala och exporterar oftare

Ny rapport visar att kulturella och kreativa företag kan växa men upplever större hinder än andra. 

Kvinna fotograferar i stadsmiljö

Här hittar du turismens årsbokslut för 2018

År 2018 blev ännu ett bra år för turism och besöksnäring i Sverige. Utländska besökare fortsätter att öka.

Kvinna som jobbar med kemtvätt

Kvinnor med utländsk bakgrund anställer fler

Det visar siffror om operativa företagsledare som Tillväxtverket tagit fram med Statistiska centralbyrån.

infographic 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 100% Grupp 100% Grupp

Företagande

Regional utveckling

Turism

Statistik från andra aktörer

Här hittar du statistik om företagande och regional utveckling som tas fram av andra aktörer.

scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Statistiska Centralbyrån (SCB) – Statistik om företag, regioner och befolkning

tillvaxtanalys.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillväxtanalys - Statistik om nystartade företag och konkurser

ec.europa.eu/eurostatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Eurostat – Statistik om EU:s medlemsländer

oecd.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
OECD – Internationell ekonomisk statistik

ekonomifakta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ekonomifakta - som är en del av Svenskt Näringsliv har statistik och ekonomi och företagande.

Hur går det för Sverige?

(Statistik hämtat från Statistika centralbyrån)

  • Folkmängd 10 230 185
    (2018)
  • Inflationstakt 1,5 %
    (september 2019 jämfört med ett år tillbaka)
  • Konsumentprisindex 335,95
    (september 2019)