Tillväxtverket

Statistik

Här hittar du statistik om företagande, regional utveckling och turism. Statistik som är viktig för Sveriges konkurrenskraft.

Person lastar varor i småbåt.

Tillgång till arbetskraft problem i småstäder och landsbygd

Det visar nya siffror gällande företagens villkor i olika kommuntyper.

Kvinna som sitter i gaffeltruck.

Svensk industri skapar jobb och klarar konkurrensen

Ny studie visar att svensk industri har utvecklats väl de senaste åren.

Två ungdomar köper snabbmat.

Turismens årsbokslut 2017 – växer snabbt och skapar nya jobb

Omsättningen ökade med 7,4 procent och  10 600 nya jobb skapades.

Bild: digitalisering, två entreprenörer framför datorskärmar

Digitalisering i svenska företag

Temarapporten Digitalisering i svenska företag visar digitalisering i olika branscher.

infographic 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 100% Grupp 100% Grupp

Företagande

Regional utveckling

Turism

Statistik från andra aktörer

Här hittar du statistik om företagande och regional utveckling som tas fram av andra aktörer.

scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Statistiska Centralbyrån (SCB) – Statistik om företag, regioner och befolkning

tillvaxtanalys.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillväxtanalys - Statistik om nystartade företag och konkurser

ec.europa.eu/eurostatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Eurostat – Statistik om EU:s medlemsländer

oecd.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
OECD – Internationell ekonomisk statistik

ekonomifakta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ekonomifakta - som är en del av Svenskt Näringsliv har statistik och ekonomi och företagande.

Hur går det för Sverige?

(Statistik hämtat från Statistika centralbyrån)

  • Folkmängd 10 120 242
    (2017)
  • Inflationstakt 2,1 %
    (juli 2018 jämfört med ett år tillbaka)
  • Konsumentprisindex 330,33
    (juli 2018)