Tillväxtverket

Statistik

Här hittar du statistik om företagande, regional utveckling och turism. Statistik som är viktig för Sveriges konkurrenskraft.

Vy över minde stad.

Turismåret 2016

Turismen fortsätter att öka i Sverige, men ökningen är något svagare än tidigare år. Totalt blev det 62 miljoner övernattningar 2016.

Man och kvinna arbetar tillsammans.

Regionala analyser och prognoser

Regionalt analys- och prognossystem (Raps) är ett verktyg för regional planering. I Raps ingår även internetdatabasen (RIS).

infographic 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 100% Grupp 100% Grupp

Företagande

Regional utveckling

Turism

Statistik från andra aktörer

Här hittar du statistik om företagande och regional utveckling som tas fram av andra aktörer.

scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Statistiska Centralbyrån (SCB) – Statistik om företag, regioner och befolkning

tillvaxtanalys.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillväxtanalys - Statistik om nystartade företag och konkurser

ec.europa.eu/eurostatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Eurostat – Statistik om EU:s medlemsländer

oecd.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
OECD – Internationell ekonomisk statistik

ekonomifakta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ekonomifakta - som är en del av Svenskt Näringsliv har statistik och ekonomi och företagande.

Hur går det för Sverige?

(Statistik hämtat från Statistika centralbyrån)

 • Arbetslöshet 7,2 %
  (april 2017)
 • Folkmängd 9 995 153
  (2016)
 • Inflationstakt 1,9 %
  (april 2017 jämfört med ett år tillbaka)
 • Konsumentprisindex 321,54
  (april 2017)