Tillväxtverket

Statistik

Här hittar du statistik om företagande, regional utveckling och turism. Statistik som är viktig för Sveriges konkurrenskraft.

Vy över minde stad.

Sårbara kommuner

De kommuner som är särskilt sårbara vid företagsnedläggningar är främst koncentrerade till vissa delar av Sverige. Bergslagen och Glasriket i Småland är exempel på sådana områden.

Man och kvinna arbetar tillsammans.

Tillväxtverket tar över Raps

Regionalt analys- och prognossystem (Raps) är ett verktyg för regional planering. I Raps ingår även internetdatabasen (RIS).

infographic 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 100% Grupp 100% Grupp

Företagande

Regional utveckling

Turism

Statistik från andra aktörer

Här hittar du statistik om företagande och regional utveckling som tas fram av andra aktörer.

scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Statistiska Centralbyrån (SCB) – Statistik om företag, regioner och befolkning

tillvaxtanalys.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillväxtanalys - Statistik om nystartade företag och konkurser

ec.europa.eu/eurostatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Eurostat – Statistik om EU:s medlemsländer

oecd.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
OECD – Internationell ekonomisk statistik

ekonomifakta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ekonomifakta - som är en del av Svenskt Näringsliv har statistik och ekonomi och företagande.

Hur går det för Sverige?

(Statistik hämtat från Statistika centralbyrån)

 • Arbetslöshet 6,2 %
  (november 2016)
 • Folkmängd 9 851 017
  (2015)
 • Inflationstakt 1,4 %
  (november 2016 jämfört med ett år tillbaka)
 • Konsumentprisindex 318,1
  (november 2016)