Tillväxtverket

Statistik

Här hittar du statistik om företagande, regional utveckling och turism. Statistik som är viktig för Sveriges konkurrenskraft.

Man sitter och arbetar vid ett matbord med massa papper och dator.

Företagens villkor och verklighet 2020 - huvudrapporten

Mer satsningar på att digitalisera verksamheten följt av etablering av nya försäljningskanaler och satsningar på produktutveckling efter pandemin.

Två personer vandrar upp mot ett hus i sommarmiljö

Följ turismens utveckling i Sverige i ny webbtjänst

Tillväxtverket samlar nu statistiken för Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser på en och samma plats.

En kvinna går över ett industrigolv med en mapp under armen.

Ekonomiska läget kvartal 2

Under andra kvartalet växte Sveriges BNP och den totala sysselsättningen, samtidigt som inflationen låg på en ovanligt hög nivå.

Tre personer cyklar på landsväg

Återhämtning för turismen

Under 2021 ökade turismkonsumtionen med 16 procent jämfört med föregående år.

Statistik från andra aktörer

Här hittar du statistik om företagande och regional utveckling som tas fram av andra aktörer.

scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Statistiska Centralbyrån (SCB) – Statistik om företag, regioner och befolkning

tillvaxtanalys.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tillväxtanalys - Statistik om nystartade företag och konkurser

ec.europa.eu/eurostat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Eurostat – Statistik om EU:s medlemsländer

oecd.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
OECD – Internationell ekonomisk statistik

ekonomifakta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ekonomifakta - som är en del av Svenskt Näringsliv har statistik och ekonomi och företagande.