Tillväxtverket

Statistik

Här hittar du statistik om företagande, regional utveckling och turism. Statistik som är viktig för Sveriges konkurrenskraft.

En man sitter ensam i lobby eller cafè

Pandemins effekt på hotell och logi

Mars-augusti minskade gästnätterna med 43 procent och hotell, camping, stugbyar och vandrarhem mer än halverade sina intäkter.

Kvinna och man promenerar

Kompetens­­försörjning i landsbygder

Landsbygderna har problem med kompetensförsörjningen inom bland annat vård, skola och tekniska yrken, visar ny rapport.

Färgglada pennor

Statistik om korttid

Här hittar du statistik om hur många ansökningar som kommit in om stöd för korttidsarbete, fördelat på bransch och län.

Kvinna och man i trappa

Det är tuffare för företag med 100 anställda

Företag med runt 100 anställda har svårast att hitta personal, har mer regelkrångel och för lite tid för strategisk utveckling.

infographic 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 100% Grupp 100% Grupp

Företagande

Regional utveckling

Turism

Statistik från andra aktörer

Här hittar du statistik om företagande och regional utveckling som tas fram av andra aktörer.

scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Statistiska Centralbyrån (SCB) – Statistik om företag, regioner och befolkning

tillvaxtanalys.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillväxtanalys - Statistik om nystartade företag och konkurser

ec.europa.eu/eurostatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Eurostat – Statistik om EU:s medlemsländer

oecd.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
OECD – Internationell ekonomisk statistik

ekonomifakta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ekonomifakta - som är en del av Svenskt Näringsliv har statistik och ekonomi och företagande.

Hur går det för Sverige?

(Statistik hämtat från Statistika centralbyrån)

  • Folkmängd 10 327 589
    (2019)
  • Inflationstakt 0,3 %
    (oktober 2020 jämfört med ett år tillbaka)
  • Konsumentprisindex 336,97
    (oktober 2020)