Tillväxtresan: EU-medel viktig pusselbit i Lindbäcks framgångssaga

Lindbäcks bygg i Piteå har sedan starten 1924 gått från att vara en liten familjedriven byasåg till att bli Sveriges största producent av klimatsmarta flerbostadshus i trä. Den senaste satsningen är en självförsörjande, 42 000 kvadratmeter stor ”superfabrik” i Öjebyn.

Vi besökte det stora lilla familjeföretaget för att ta reda på mer om varför man valt att bygga hus av trä – och vad stödet från EU betytt för deras utveckling.

Industrin i norra Sverige har traditionellt sett varit tätt förknippad med export av råvaror som skog och vattenkraft. Men desto mindre med förädlade produkter. De senaste åren har det där börjat förändras i takt med att näringsliv, universitet och EU-delfinansierade utvecklingsprojekt tillsammans sökt efter nya, innovativa sätt att dra nytta av regionens särskilda förutsättningar för att stärka dess konkurrenskraft.

Vi inte har så många planeter, så vi vill bidra till att hushålla med resurserna

Goda exempel

Några som lyckats särskilt väl med det där är Lindbäcks bygg. De tillverkar flerfamiljshus med industriella metoder, använder trä som stommaterial och kan i dagsläget producera ungefär 1500 nyckelfärdiga lägenheter per år. Tack vare den nya fabriken i Öjebyn beräknas produktionskapaciteten nästa år till 2500 lägenheter per år. Flerbostadshusen säljs främst till kunder i Norrbotten och Mälardalen – gärna med så litet klimatavtryck som möjligt.

– Vi inte har så många planeter, så vi vill bidra till att hushålla med resurserna. Därför har vi gjort ett antal val i vårt sätt att arbeta. För det första har vi valt att använda trä som stommaterial, eftersom det är en förnyelsebar resurs med liten miljöpåverkan. Sedan har vi valt att använda oss av solceller på vårt fabrikstak för att skapa en så resurssnål produktion som möjligt. Det gör oss helt självförsörjande när det kommer till el, förklarar Stefan Lindbäck, 48, vd på Lindbäcks bygg.

Stefan Lindbäck, vd på Lindbäcks bygg.

Stefan Lindbäck

Närhet till Haraholmen

Den nya fabriken, där Lindbäcks bygg varje vecka sätter ihop drygt 1200 kvadratmeter lägenheter, ligger blott ett stenkast från Haraholmens logistikcentrum och Piteå hamn. I dagsläget nyttjar man inte inrikes sjöfart för att transportera flerbostadshus till exempelvis Mälardalen. Men tack vare de förbättrade förbindelserna mellan sjö, järnväg och väg samt den utökade kapaciteten som den EU-delfinansierade utbyggnaden av Haraholmen lett till kan Lindbäcks ändå dra viss nytta av sjövägen.

– För oss innebär det att vi får tillgång till en ny transportlösning som vi tidigare har varit tvungna att ställa oss i kö till för att kunna använda. Nu finns hamnen tillgänglig med betydligt bättre kapacitet. Piteå hamn börjar bli en hubb för att åstadkomma transporter av varor och tjänster som man tidigare inte varit i närheten av. Nu kan vi börja med container-transporter av varor in till fabriken. Det är väldigt viktigt för oss.

EU-medel "helt avgörande"

Utbyggnaden av Haraholmens logistikcentrum må vara det senaste exemplet på EU-stödets betydelse för regionen. Den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har dock delfinansierat ett antal andra utvecklingsprojekt med kopplingar till träindustrin de senaste åren. Stefan Lindbäck menar att deras betydelse inte går att överdriva.

– Exempelvis Trästad 2012 har betytt otroligt mycket för oss ur ett marknadsföringsperspektiv, eftersom det kommunicerat ett budskap om vad man faktiskt kan göra med stora trähus. Inom ramarna för projektet Träcentrum Norr har vi fokuserat på att få till stånd tekniska lösningar som gör det möjligt att använda trä på ett annat sätt än vad det varit tidigare. De har varit helt avgörande för vår framdrift. Vidare tillstår han att Lindbäck byggs produktionsinriktning påverkats av de övergripande strategiska målen för regionen. Samtidigt är Stefan Lindbäck noggrann med att framhålla en minst lika viktig del i deras tillväxtresa: den norrländska stoltheten.

– Vår region befinner sig inte i centrum av all utveckling, kultur och allt som händer i landet. Det har givit oss en drivkraft, lite av en underdog-mentalitet, där vi vill visa att vi kan, vi vill visa att vi visst kan jobba med tillväxt. Vi har ingenting att försvara och allt att vinna.

Träplankor