Stockholm – Europas främsta region för tillväxt

Projektet Tillväxt och internationalisering har som vision att Stockholmsregionen ska betraktas som Europas främsta region för tillväxt och internationalisering av innovationsföretag år 2025. Och de är nästan där. Flera av projektets delmål är på god väg att uppnås som en direkt följd av de EU-medel projektet fått.

Finger pekar på karta.

Projektet syftar till att fler tillväxtföretag i hela regionen ska få goda förutsättningar att växa internationellt.

Syftet med projektet har varit att hjälpa ett antal bolag per år att öka sin tillväxt, framför allt genom internationalisering och att hitta nya marknader att sälja på. Pär Hedberg, projektledare, förklarar att hjälpen består av en mängd olika saker.

– Det kan vara allt från hjälp med att öka sin rekrytering till att skapa fysiska platser för medarbetarna att sitta på och att hjälpa mindre bolag att växa rent kommersiellt, menar han.

Sedan 15 år tillbaka har STING, projektägare, haft en inkubatorverksamhet där de i ett tidigt skede hjälpt tillväxtföretag att starta upp. Med en strävan om att göra Stockholmsregionen till den främsta regionen i Europa för tillväxt och internationalisering av innovationsbolag har man nu sett behov av att det måste göras mer för att öka tillväxten ytterligare.

– Vi är inte ensamma om att påverka resultatet, men det är en strävan och vi är nästan där! Stockholm är redan en av de främsta städerna för tillväxtbolag, säger Pär Hedlund.

Fysisk hubb på Medborgarplatsen

Projektet Tillväxt & Internationalisering är indelat i ett antal delprojekt som alla har olika mål. Ett av dem vill skapa en samverkan mellan tillväxtbolag och storbolag, och för att bidra till det har fysiska hubbar utvecklats. En av dem ligger på Medborgarplatsen och inrymmer ett antal spelbolag som får sitta tillsammans med större företag för att utveckla en samverkan däremellan. Ett annat exempel är hubben Amplify som jobbar mot mindre musikbolag. Deltagarna i det här projektet får delta i en hel del aktiviteter för att inspirera människor att höja ambitionsnivån i sina företag och hjälpa dem att tänka mer internationellt. Flera gånger per år bjuds 60 – 70 bolag in för att lyssna till föreläsare som gjort internationaliseringsresan och lyckats.

Ett annat delprojekt har handlat om rekrytering, något som inte heller är helt lätt för ett mindre bolag, vilket gör att det blir extra viktigt att hitta andra sätt att attrahera medarbetare. I projektet har de nu utvecklat en rekryteringsmöjlighet som inneburit att 80 nya rekryteringar gjorts.

– För att kunna växa måste man rekrytera folk, och det är en gigantisk utmaning för mindre bolag. Inte bara på grund av arbetsmarknadsläget, utan för att det är svårt att konkurrera med större bolag gällande löner och andra förmåner, menar Pär Hedlund.

Genererat stora investeringar

Att öka kapitalförsörjningen till tillväxtbolagen är ett annat delprojekt som lett till stora insatser. Ett helt eget riskkapitalbolag har startats och genererat stora investeringar. Lumina Ventures startade i januari i år och har redan dragit in en halv miljard svenska kronor.

Pär Hedlund är optimistisk till projektets utfall. En målsättning är att 80 bolag ska ha fått omfattande utvecklingshjälp till att växa internationellt. Ett mål som med största sannolikhet kommer att överträffas. En annan målsättning är att antalet sysselsatta i bolagen ska öka med 250 personer, vilket även det är ett högst rimligt mål.

– Att vi kunnat göra det här kommer som en direkt följd av de EU-medel vi fått. Vi hade exempelvis inte kunnat hjälpa bolag att dubblera sin rekrytering annars, menar Pär Hedlund.

Fakta om projektet

Programområde: Stockholm
Projekttid: 2016-02-01-2018-12-31
Stödmottagare: Stockholm Innovation & Growth AB
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 21 039 101