Samverkan mellan turist­destinationer i projektet Intill

Destinationerna Gold of Lapland, Hemavan Tärnaby och Destination South Lapland har i tre år jobbat från grunden med kvalitet, värdskap, varumärkeskännedom, hållbar destinationsutveckling och internationalisering. För att tillsammans få en långsiktig och stärkt besöksnäring på destinationerna.

Intill är ett samverkansprojekt mellan destination Hemavan Tärnaby, destination Gold of Lapland och destination South Lapland.Projektet startades 2015 och tar avstamp i den nationella strategin för besöksnäringen.

Målen med projektet är att de tre destinationerna Hemavan Tärnaby, Gold of Lapland och South Lapland ska vara tre ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara turistdestinationer som drivs av näringslivet, ha ett högre antal besökare och öka andelen internationella besökare.

Delmål 1 (Klustersamverkan)

Det turistiska klustret skall ge win-win effekter och gemensamt lyfta näringen för att långsiktig stabilitet och hållbarhet ska skapas i destinationerna och destinationsorganisationerna.

Delmål 2 (Strategiskt arbete mot ökad internationalisering)

Små företag som deltar i projektet skall få ökad kännedom om utpekade internationella marknader, skapa internationella affärskontakter och kunna göra internationella affärer.

Delmål 3 (Varumärkeskännedom)

Ökad kännedom om destinationernas varumärken och tematiska produkter på prioriterade marknader internationellt och nationellt.

Delmål 4 (Strategisk destinationsutveckling)

Samverkansparterna skall utveckla verktyg som skapar förutsättningar för turistföretagen att öka sina affärer och nå fler kunder.

Delmål 5 (Från Turistbyrå till turistiskt utvecklingscenter)

Områdets turistbyråer skall utvecklas till lokala nav och fungera som DMOs förlängda arm med specialkompetenser som kan nyttjas i nätverket mellan turistbyråer.

De ska föra in innovativa hittills oprövade arbetssätt och metoder men även dra nytta av det arbetssätt som byggts upp under igångsättningsprojektet och de erfarenheter som destinationerna har. En nära samverkan med Region Västerbottens projekt Hållbar export kommer att ske.

Fakta om projektet

Programområde: Övre Norrland
Projekttid: 2015-07-01—2018-10-31
Stödmottagare: Visit Hemavan Tärnaby
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 22 811 499 kr