Möjligheternas Region

Ett samverkansprojekt mellan åtta kommuner i Västerbottens inland för att stärka företagandet genom fler nya företag och produkter men även växande företag.

Projekt Möjligheternas Region är ett samverkansprojekt med åtta kommuner i Västerbottens inland- Region 8.

Målet med projektet är att få fler nya företag, fler nya produkter och tjänster, samt fler växande företag inom projektområdet. För att möjliggöra detta har projektet ett antal delmål:

  • Delmål 1- Öka antalet nystartade företag genom stärkt vilja och förmåga att se möjligheter.
  • Delmål 2- Fler växande företag genom stärkt vilja och förmåga att se möjligheter.
  • Delmål 3- Fler nya produkter och tjänster på marknaden genom stärkt vilja och förmåga att se möjligheter.

Utifrån varje samarbetsparts förutsättning och behov har parterna själv viktat insatserna i sin egen budget utifrån vilka behov man bedömer behövs inom varje delmål. Parternas verksamheter kommer att samordnas av projektledaren och innovationsresursen med gemensamt framtagna arbetsverktyg och modeller. Gemensamma träffar, projektgruppsträffar, kommer även att genomföras för att på så vis få ett löpande lärande i projektet.

En effekt av projektet är att deltagande kommuner utvecklat och vidareutvecklat långsiktigt hållbara metoder och arbetssätt för fler och växande företag. Näringslivsfunktionerna ansvarar för att metoderna och arbetssätten lever vidare i Region 8.

Fakta om projektet

Programområde: Övre Norrland
Projekttid: 2015-09-01—2018-12-31
Stödmottagare: Storumans Kommunföretag AB
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 15 081 995 kr kr