En kreativ miljö för företag inom materialteknologi

Nya företag, gärna start-ups, och en nytändning för materialbranschen med samverkan och rådgivning mellan forskning och näringslivet. Det är några av målen och förväntningarna på Materials Business Center som byggs i Lund.

Symaskin och en hand som syr.

The apple girl.

Vårt samhälle står inför globala utmaningar inom såväl energi, miljö som livsmedelssäkerhet och hälsa. Där nya material är en viktig del av lösningen. Det sker en jätteinvestering i materialforskning för närvarande och med anledning av det håller ett epicenter - Materials Business Center (MBC) – på att byggas upp i Lund. Det ska bli en knutpunkt för samverkan mellan forskning och näringsliv. En plattform där den senaste forskningen kan möta de mest kreativa entreprenörerna och bidra till tillväxt genom att stimulera nya affärer och innovationer genom att matcha industriella utmaningar och behov med entreprenörskap och kreativitet. Detta gör det möjligt att dra full nytta av den avancerade forskningen som utförs i regionen, exemplifierad genom inrättandet av MAX IV och ESS (se faktaruta nedan).

Centret kommer att vara en plattform som ger korsförbindelser mellan entreprenörer, industri och forskare och projektet har fått ekonomisk hjälp av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

- Vi vill få etablerade företag att växa och att sopa banan för att nya företag ska kunna bildas, säger Carl Malm, som är Industry Alliance Manager på Innovation Skåne, som står bakom projektet tillsammans med Region Skåne, Invest in Skåne, Lunds universitet och Science Village Scandinavia. Här ska finnas allt från affärsrådgivning till Innovation Summits med djupdykningar i materialteknologiområden. Vi har redan börjat med att genomföra en rad relevanta aktiviteter.

Globalt epicenter för nya produkter och företag

Förväntningar i projektet finns också på att ett antal start-ups inom materialteknik kan initieras och att nya affärsverksamheter skapas inom den befintliga materialindustrin.

Visionen för Materials Business Center är att det ska bli ett globalt epicenter för nya produkter och företag baserade på materialteknik och innovation i södra Sverige. Tanken är att sätta Skåne och Lund på kartan som världsledande inom frågor som rör material.

- Vi upprättar en miljö där innovationer kan initieras, affärspotentialen inom materialområdet kan nås, och nya företag och anställningsmöjligheter kan skapas, fortsätter Carl Malm. Det är första gången som man genomför en sådan här satsning. Den är viktig för att accelerera näringslivsutvecklingen kring anläggningarna, en framväxt som på andra håll i världen med liknande anläggningar organiskt har tagit decennier att etableras. Det gäller att skapa det ekosystem av stora bolag, eller åtminstone deras FoU- avdelningar, mediatorbolag som hjälper andra bolag med mätningar och analyser på anläggningarna, och inte minst en gynnsam miljö för nya bolag att växa upp i och tillsammans i ett nära samarbete med akademin.

Målet är att centret ska ligga i Science Village Scandinavia som ligger mellan ESS och Max IV på Brunnshögsområdet i Lund. Så småningom ska ett eget hus byggas. Projektmålet är att skapa en fysisk plats innan projektet tar slut vid årsskiftet 2018-19.

Djupdykning i materialområden

I dag medverkar ett 60-tal större bolag och runt 20 start-ups med målet att accelerera sin framfart på marknaden. Materials Business Center ställer upp med affärsrådgivning och initierar öppna innovationsplattformar där företag kan prata med varandra och med forskare. Industribehov läggs även upp på en webbportal för att guida forskare och entreprenörer mot faktiska kommersiella behov, eller för att hjälpa till i det fall lösningar redan finns.

Andra aktiviteter som förekommer är till exempel Innovation Summits – djupdykningar i olika materialområden, till exempel formuleringsteknologi - hur man komponerar recept, läkemedel, plaster osv. Människor som håller på med detta inom olika branscher träffas och ser hur de kan lära och berika varandra. Företagaren berättar om sina behov och forskaren presenterar sina framsteg.

MBC samarbetar med flera företag för att lösa materialrelaterade problem, bland andra ”I Know Who” som förmedlar lösningar på omöjliga problem åt betalande företag. Runt fem forskargrupper skapas som både tävlar och samarbetar med varandra. Vinnaren får en prissumma och väljer vilken forskargrupp som bidragit mest till lösningen/vinsten vilken sedan erhåller en lika stor prissumma. Carl understryker att MBC även samarbetar med andra konsultföretag på den öppna marknaden, allt efter kunskap och behov.

Panel av experter ger entreprenörer råd

”Öppen innovation” kallas det när man outsourcar forskning och entreprenörskap.

- Det är tydligt att många företag fokuserar på sin produkt i stället för kundernas behov, säger Carl Malm. Vi tittar på behovet och hittar ett företag eller en forskare som har lösningen.

”Power Hour” är ett led i att få företag att göra framsteg. Vi vill skapa tillväxt i form av fler arbetstillfällen. Statistiken säger att flest nya arbetstillfällen tillkommer i företag som är yngre än fem år. Därför fokuserar vi på unga företag med tillväxtpotential och som vi bedömer har möjlighet att anställa 10 personer alternativt omsätta 10 miljoner SEK inom två år.

- En gång varannan månad sätter vi ett antal experter från olika materialföretag i ett slutet rum och släpper sedan in en entreprenör åt gången som har ett problem, fortsätter Carl. En panel av experter hjälper till med råd. Under en intensiv, kreativ timme fungerar dessa företagare som bollplank till entreprenören. Det har visat sig vara mycket lyckat och kreativt.

Materialforskning

Är ett vitt begrepp som rör alla de material som påverkar vår vardag. Funktioner hos ett material är till exempel dess hårdhet, formbarhet, ledningsförmåga, magnetism, transparens eller korrosionsbeständighet. Egenskaperna bestämmer kvaliteten i allt ifrån de konstruktionsmaterial som ingår i hus, broar, bilar och flygplan till de funktionella material som utgör basen för mikroelektronik, läkemedel och bränsleceller. Dessutom är livet självt med dess celler och molekyler en avancerad form av material. Materialforskning kan ses som ett samlingsnamn för flera olika forskningsområden inom fysiken, kemin och biologin.

Science Village Scandinavia AB

Är ett bolag som äger marken mellan MAX IV och ESS på Brunnshög i nordöstra Lund. En av bolagets uppgifter är att verka för uppförandet av ett Science Center i området, där forskningen vid ESS och MAX IV ska beskrivas och visualiseras, och där Materials Business Center kommer att vara beläget.

European Spallation Source (ESS)

ESS kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Det är ett av de stör­sta forskningsinfrastrukturprojekten i Europa i dag. Anläggningen gör det möjligt att studera olika material och dess egenskaper på molekyl- och atomnivå och öppnar för ny forskning inom många områden, såsom Life sci­ence, materialvetenskap, arkeologi och magnetism.

Max IV

MAX IV, Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur, är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning som invigdes i juni 2016. Fullt utbyggt kommer den att ta emot mer än 2 000 forskare årligen från Sverige och resten av världen. De forskar inom bland annat materialvetenskap, strukturbiologi, kemi och nanoteknologi. MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som moderuniversitet.

Kvinna i vit blus sitter i en trappa med ett grönt äpple i handen.

The apple girl.

Äpple blir till läder i nytt bolag

Hannah Michaud har blivit känd som ”The Apple Girl”, vilket också är namnet på hennes företag som förvandlar restprodukten från tillverkningen av äppelcider och äppeljuice till en läderliknande produkt som används till väskor, smycken och mobilskal. Hannah har studerat sustainable fashion design vid Copenhagen Business Academy (KEA) och blev 2017 utsedd till årets idealist när hon tillgavs ”Ivækstprisen” i Danmark.

- Vi använder äpplen för att framställa läder, säger hon. Genom äppelmassan som ackumuleras i juice- och ciderproduktion skapar vi ett nytt användbart material som är biologiskt nedbrytbart. Det finns en stor efterfrågan på alternativa material i dag och vi. Traditionella tillverkare förbiser avfallshanteringen med hjälp av skadliga ingredienser som påverkar miljön.

- Till att börja med tänkte jag att materialet skulle användas till modeprodukter utifrån min utbildning och inriktning mot modebranschen, säger Hanna. Och det kommer det att göra, men med tiden har jag fått en mer entreprenöriell tanke och försöker bredda användningsområdet. Jag testar nya prototyper för vad materialet kan passa till.

Hannah Michaud har testat och prövat sig fram i sin verkstad. Faktorer i äppellädrets kvaliteter, så som till exempel hållbarhet och hur det reagerar i kontakt med fukt har hon kartlagt för att komma dit hon vill.

- Jag är mycket spontan i min inställning till arbetet och testar saker för att se vart det tar mig. På detta sätt är det hela en flexibel process och det måste fortfarande finnas utrymme för att experimentera, förklarar hon. Men jag har också tagit hjälp för att komma vidare med processen.

En sådan hjälp har varit att få tillgång till ”Power Hour” som arrangerats genom Materials Business Center i Lund. Där fick Hannah under en timme träffa en panel av experter inom materialteknologi som kunde svara på frågor och komma med kreativa och konkreta råd.

- The power hour i Sverige var verkligen en häftig erfarenhet, säger hon. Jag fick möjlighet att nätverka och möta en rad kompetenta människor som var genuint intresserade av min produkt. Jag fick insikter om vilket affärsområde som passar bäst för oss i framtiden och blev väldigt inspirerad av alla fantastiska idéer och passionerade människor!

Framöver gäller nu för Hannah att utveckla sitt företag både affärsmässigt och genom att genomföra och experimentera vidare med hur materialet kan användas. I nästa led gäller det att hitta partners och maskiner för eventuell massproduktion.

Fakta om projektet

Programområde: Skåne-Blekinge
Projekttid: 2016-01-01-2019-04-30
Stödmottagare: Innovation Skåne AB
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 5 810 000