Brist på investering till Health Techföretag resulterade i projekt

För några år sedan uppmärksammades en brist på investeringar till svenska Health Techföretag. En brist som ledde till att två mastersstudenter fick i uppdrag att djupintervjua 20 läkemedelsföretag runt om i världen. Resultatet i sin tur ledde till projektet Metodik för ökad konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i SME vilket syftar till att öka antalet investeringar i regionens Life Sciencebolag.

En kvinnlig läkare tar blodtryck på en man.

Projektet "Metodik för ökad konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i SME" ska öka investeringar till svenska Health Techföretag.

Internationellt riskkapital har halverats de senaste fem åren, och de investerare som finns kvar är mindre riskbenägna. En bristande investering kan hämma små och medelstora företags chanser till konkurrenskraft, tillväxt och expansion.

Ylva Hultman, Head of Life Science och projektledare för projektet, anade att det fanns en bristande investering och tyckte att det var anmärkningsvärt.

– Det borde vara fler investeringar till svenska Life Sciencebolag utifrån perspektivet innovationshöjd, menar hon. De borde lyftas och de borde ha fler investeringar.

Dammsög regionen på investerbara bolag

När de två forskarstudenterna påbörjade sina intervjuer med potentiella investerare så framkom att 0 % av investeringarna hade skett i Sverige, medan 6 % hade skett i Danmark. Anledningarna antogs vara att svenska företag hade begränsad kunskap i business development, samt saknade insikt i vad som krävs vid internationella investerarkontakter.

För att öka andelen investeringar, och på så sätt öka konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i de små och medelstora företagen påbörjades arbetet med att dammsuga regionen på investerbara bolag. Dessa har sedan beskrivits på ett lättare sätt utifrån vad investerare söker och kategoriserats för att det ska gå snabbt att gå igenom vilka som kan vara intressanta.

– De behöver information för att vilja investera. De behöver veta vilka som sitter i styrelsen, vad som är specifikt för just det här företaget och så vidare, berättar Ylva Hultman. Sen kan vi använda oss av den här informationen när vi letar upp investerare, vilka de är och försöka matcha med lämpligt bolag.

Jobba med 100 bolag på fem år

I ett tidigare skede av projektet initierades Life Science Investment Hotlist. Hotlist är ett kommunikationsredskap där regionens mest intressanta bolag listas på ett organiserat och lättöverskådligt vis. Informationen är framtagen baserad på tät dialog med utländska investerare och syftar till att kommunicera och visualisera bolagens värdeerbjudanden. Syftet med Hotlist är göra bolagen mer redo och attraktiva för utländska investerare.

Projektet har ett mål att de ska ha jobbat med 100 bolag på fem år. I de bolagen ska det anställas 85 personer totalt och samarbete ska ske med 20 organisationer. Det är ett gediget arbete, men de har redan kommit en bra bit på väg. Tack vare det EU-medel som de fått har de nu kunnat ta in en konsult som stöd.

– Hur framtiden ser ut för projektet är oklart, det beror på antalet investeringar, vad företagen säger och vad investerarna säger, menar Ylva Hultman. Men jag är mycket optimistisk till att vi kommer kunna uppfylla målen, det har vi så gott som redan gjort.

Fakta om projektet

Programområde: Stockholm
Projekttid: 2015-10-01-2016-11-30
Stödmottagare: Stockholm Business Region Development AB

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 1 215 112