Att testa är nödvändigt

Genom att utveckla testbäddar för fordon ska fordonsindustrin i Västra Götaland anta utmaningen med att utveckla gröna, säkra, uppkopplade och prisvärda mindre fordon med helt nya tekniska lösningar. Det är nödvändigt för att hänga med i konkurrensen, och för att skapa fler arbetstillfällen i regionen.

Flera personer som står på en bilbana och ska testa en demobil

Ett av målen inom projektet är att ge möjligheter för företag att demonstrera och testköra tekniken innan den kan gå ut i masstillverkning.

Sverige hade länge en framstående position vad gäller fordonstillverkning, men konkurrensen har blivit stenhård och den svenska fordonsindustrin står inför stora utmaningar. Det gäller att hänga med i utvecklingen mot gröna, säkra, uppkopplade och prisvärda fordon med fokus på nya tekniska lösningar. Och för att genomföra detta ställs krav på ett kontinuerligt innovationsarbete och framför allt möjligheter för företag att demonstrera och testköra tekniken innan den kan gå ut i masstillverkning. Här måste näringslivet samarbeta med forskningsinstitutioner inom området för att nå de bästa resultaten.

Mot den bakgrunden startade projektet Test Site Sweden - West i januari 2016 och ansökan är ett samverkansprojekt mellan två regionala innovationsfrämjande aktörer, Lindholmen Science och Innovatum. Projektet får finansiellt stöd från bland annat den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Lindholmen Science Park har en betydande kompetens inom området test och demo. Tillsammans med Innovatum har de sedan länge arbetat tillsammans för att skapa nya testanläggningar och bättre utnyttja befintliga anläggningar i Västra Götalandsregionen. Utifrån det har projektet Test Site Sweden - West uppstått. Målet med detta projekt är att stärka fordonsindustrins små och medelstora företag och det övergripande målet är att skapa fler jobb i regionen genom att stärka fordonsindustrins konkurrenskraft. Test Site Sweden -West jobbar med förstudier för att attrahera mer medel och investeringar till att genomföra test-och demonstrationsprojekt i regionen samt marknadsföra regionen som en test-och demoregion.

Projektet undersöker vilka anläggningar som finns ute hos företag och underleverantörer som idag inte används fullt ut. En annan viktig del är att ta reda på behoven hos de företag som inte har en egen anläggning och där försöka matcha dessa med de nya tillgängliga anläggningarna och på så sätt skapa en bredare nytta och affärsmöjligheter.

- Vi tittar på vad det finns för behov, det kan till exempel vara att testa gasfordon i samband med byggandet av Västlänken där det ställs krav på minskade utsläpp. Vi bjuder in representanter från fordonsindustrin, åkarna och entreprenörer som har fått uppdraget att bygga Västlänken. Alla kommer med sina synpunkter och utifrån det skapas förutsättningar för ett demonstrationsprojekt, säger Lovisa Westblom som är projektledare på Test Site Sweden West.

Målet är alltså att bidra till samordningen av testbäddar och demoprojekt inom fordonsindustrin i Västra Götaland

- Projektet genererar en rad andra projekt, och det har under perioder varit svårt att möta alla behov. Därför har vi haft en del resursproblem men vi har nu anställt fler för att kunna möta behoven, säger Lovisa.

En utmaning som projektet också hanterar är att få fler kvinnor att söka sig till branschen och genomföra tekniska utbildningar. Ett sätt har varit att skapa ett kvinnligt nätverk och bjuda in till en tjejkväll med ingenjörsstudenter och kvinnliga representanter från fordonsindustrin.

- Det var fantastiskt kul att få arrangera ett sådant unikt event där flera företag har gått ihop för att inspirera tjejer att jobba i fordonsbranschen och framförallt med test och demo. Dessutom anser 73 procent av deltagarna att kvällen bidragit till att de är intresserade av att söka jobb inom test och demo, vilket känns otroligt roligt. Jag ser fram emot att arrangera flera sådana här event, fortsätter Lovisa.

Test Site Sweden Nationellt

Test Site Sweden där Test Site Sweden – West ingår är ett nationellt projekt som startade hösten 2006 och drivs som ett program inom Lindholmen Science Park på uppdrag av Vinnova. Man arbetar med utveckling av nya test- och demonstrationsmiljöer för nya fordon i syfte att stödja utvecklingen av hållbara transportsystem. Här erbjuds aktörer inom industri, akademi och samhällsorganisationer en ny möjlighet till samverkan. År 2013 utökades Test Site Swedens uppdrag med miljöteknikområdet.

Flera tjejer står i en tunnel och kollar på en stor fläkt

För att inspirera och engagera fler kvinnor till branschen har projektet startat ett nätverk och bjudit in till tjejkväll med kvinnliga studenter och representanter från branschen.

Fakta om projektet

Programområde: Västsverige
Projekttid: 2016-01-01—2018-12-31
Stödmottagare: Lindholmen Science Park AB
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 4 306 224