Verktyg för företag som jobbar kund­fokuserat med sälj och marknadsföring

Digital marknadsföring och försäljning kan vara utmanande. Speciellt i mindre bolag där resurserna är knappa. I Skåne fick 140 företag testa verktyget Digital Scorecard som erbjuder strategiskt stöd och konkreta tips för hur arbetet med marknadsföring och sälj kan bli mer kundorienterat. Resultatet? Mer konkurrenskraftiga bolag och högre digital mognad.

Almi Skåne har lett arbetet framåt tillsammans med Region Skåne och Kunskapspartner AB. Den senare står bakom utvecklingen av verktyget. Första omgången genomfördes i mindre skala och var mer inriktat mot vissa branscher. Resultatet blev så lyckat att man nu genomfört ett fortsättningsprojekt.

Snabbfakta om projektet

Vad? Med verktyget Digital Scorecard hjälpte Almi Skåne företag att bli mer lönsamma och konkurrenskraftiga genom att arbeta mer strategiskt med digital sälj- och marknadsföring.

Hur? Metoden bestod av fyra steg – från nuläge till roadmap med prioriterade aktiviteter.

Varför? Få skånska företag att bli medvetna om deras unika möjligheter inom digital marknadsföring och försäljning och att få en strategisk plan som är agerbar från dag ett.

För vem? Små och medelstora företag inom alla branscher i Skåne.

När? 2020–2021

Analysverktyg som sätter kunden i fokus

Digital Scorecard ger företag en nulägesanalys och en tydlig bild över sina digitala aktiviteter genom hela kundresan. Verktyget är visuellt och hjälper verksamheter att kartlägga och utveckla sin digitala strategi inom sälj- och marknadsföring. Strategin definieras i tre steg:

  • Hur kan vi generera nya kunder?
  • Hur kan vi arbeta för att få dessa att bli faktiska kunder?
  • Hur kan vi arbeta med eftersälj?
  Tina Karlsson

  Tina Karlsson

  ­– Styrkan hos Digital Scorecard ligger i att det ger en helhetsbild och en analys som företagen kan börja jobba utifrån direkt. Det finns massor av digitala verktyg som fokuserar på olika delar, vilket gör det svårt att veta var man ska börja. Digital Scorecard samlar ihop allt och visar hela kundresan. Utifrån det kan företagen enklare välja vilka aktiviteter de ska utveckla och satsa på, säger Tina Karlsson, tillväxtrådgivare affärsutveckling, Almi Skåne.

  Kostnadsfritt och inledande webbinarium skapade stort intresse

  För att hitta deltagare arrangerade Almi ett inledande webbinarium. Nyckelspelare för att sprida informationen var dels de egna kontaktnäten, dels näringslivsutvecklare i regionen.

  Försäljning och marknadsföring är intressant för alla företag, oavsett storlek och bransch. Det finns alltid en kund. Intresset var över förväntan och över 800 företag deltog från alla möjliga branscher, områden och storlekar, allt från trädgårdsmästare till innovativa medtech-bolag.

  Efter eventet valde 140 företag att gå vidare och anmäla sig. Företagen fick då stöttning och rådgivning av Almi för att lära sig hur de kan utgå från sina kunder och arbeta digitalt genom hela sin säljprocess.

  Almi Skåne höjde både sin och företagens kompetens

  Under projektet har Almis sex rådgivare träffat och coachat alla företag som deltog fullt ut. Resultatet är en betydligt högre förståelse för hur man kan jobba kundfokuserat med sälj, marknadsföring och digital strategi.

  Almis roll som rådgivare blev tydlig under processen. Deltagarna investerade mycket tid och resurser i sina strategier, och det fanns ett stort behov av att få hjälp att hålla fokus, att prioritera och gå från ord till handling. Och inte minst att följa upp och se utfallet, säger Tina Karlsson.

  Förutom ett gäng nöjda företag har de även själva fått sig en rejäl kompetenshöjning - både inom digital strategi och hur det är att driva projekt tillsammans med en extern part.

  Resultat och lärdomar

  Resultat

  • Företagen fick bättre koll på sina kunder och hur de kunde jobba med sälj och marknadsföring utifrån deras behov.
  • Höjd kompetens inom sälj och marknadsföring för både arrangörer och deltagare.
  • Ett verktyg som testats skarpt två gånger - både mot små och medelstora företag inom en specifik bransch och bredare mot en mer blandad grupp.
  • Många företag fick en aha-upplevelse kring hur viktigt det är med uppföljning och eftersälj. Det är lätt att fokusera enbart på nykundsförsäljning och missa affärsmöjligheter med merförsäljning hos befintliga kunder.
  • Almi Skåne fortsätter att erbjuda Digital Scorecard och kommer att testa att arbeta tillsammans med andra regionala Almi-bolag.

  Lärdomar

  • Tänk igenom gruppindelningen på gemensamma träffar. Testa att dela in företagen efter storlek och antal anställda för att få störst nytta av erfarenhetsutbytet.
  • Ha en gratis inledande träff där deltagare får testa på och introduceras till en lightversion av verktyget. Det kan öka både intresset och engagemanget.
  • Ha en tydlig projektledare eller facilitator som kan stötta vid prioritering och realisering.
  • Bollning är viktigt! Se till att det finns möjlighet att kunskapsdela och diskutera utmaningar kopplat till försäljning och marknadsföring mellan företag som liknar varandra.