En framgångsrik resa mot internationalisering

Beconfident, ett företag inom munvård har genom sin strategi för internationalisering tagit kliv in på den globala marknaden. Genom att använda en affärsutvecklingscheck för att snabba upp processen har de lyckats etablera sig på den internationella marknaden.

Basen för företaget finns i Båstad, där de ägnar sig åt egen utveckling och tillverkning av en rad produkter för munvård. Deras sortiment inkluderar whitening kits, whitening strips, tandkrämer, eltandborstar och bettskenor. Produkterna når konsumenterna genom en väletablerad e-handel samt genom återförsäljare och distributörer. Dessutom erbjuder Beconfident även produkter för andra varumärkesägare, som kallas private label.

Vi hade möjligheten att prata med Torvald Ramsten, försäljningschef på Beconfident, för att få en inblick i deras internationaliseringsstrategi och hur affärsutvecklingschecken har påverkat deras resa.

- Vi valde att använda affärsutvecklingschecken för att täcka kostnader som uppstår vid expansion till nya länder, förklarar Ramsten. Våra samarbetspartners tar en risk och investerar sina egna pengar och resurser för att ta in våra produkter innan försäljningen tar fart och genererar intäkter. Med hjälp av affärsutvecklingschecken kunde vi snabba på expansionsprocessen och samtidigt minimera påverkan på vårt kassaflöde.

Torvald Ramsten

Torvald Ramsten

Affärsutvecklingschecken har varit en avgörande faktor för Beconfident genom att ge dem möjlighet att agera modigt och uppnå snabba resultat. Genom att delta i mässor och genomföra resor har de kunnat etablera starka kontakter och öppna upp nya marknader för sina produkter.

- När vi ser framåt ser vår fortsatta utvecklingsresa väldigt positiv ut, säger Ramsten. Vår medverkan på PLMA, private labelmässan i Amsterdam 2022 har redan genererat konkreta resultat, och vårt deltagande på white label-mässan i London i år ser också lovande ut. Vi har sett en ökad efterfrågan på private label-lösningar, vilket är fokus på dessa mässor. Samtidigt fortsätter vi också att sälja produkter under vårt eget varumärke Beconfident till återförsäljare som besöker mässorna, vilket ger oss en bredare kundbas och flera försäljningskanaler.

Under coronapandemin fann Beconfident en fördel i digitaliseringen, vilket har förenklat deras internationella kontakter och expanderande verksamhet.

- Den digitala omställningen har varit avgörande för oss och våra återförsäljare. Vi har sett hur e-handeln har gett oss ökad synlighet och snabbare tillgång till nya konsumenter. Men självklart är nästa steg att ta sig från e-handel och in i butikshyllorna, avslutar Ramsten.

Mer information