Digital närvaro sätter besöksnäringen på kartan

Med digitala verktyg hjälper Swedish Lapland Visitors Board till med att sätta företagen inom besöksnäringen i nordligaste Sverige på kartan, bokstavligen. Genom digitala resrutter har man ökat synligheten och lockat fler bilburna besökare till området.

Det nuvarande projektet kring digitala touring routes är steg två i en satsning på att skapa geografiska och tematiska rutter uppbyggda kring den lokala besöksnäringen. I första omgången deltog omkring 150 företag. Då låg fokus på att skapa ett ramverk och bygga upp rutter med områdets stora aktörer som dragplåster.

Snabbfakta om projektet

  • Vad? Skapa digitala resrutter för bilburna besökare inom resmålet Swedish Lapland.
  • Varför? Intresset för att resa med bil har ökat de senaste åren och förstärktes ännu mer under pandemin. Med digitala resrutter kan besökare enkelt hitta information om företag och platser och boka exempelvis boende och upplevelser.
  • När? April 2022- februari 2023
  • För vem? Små besöksnäringsföretag inom natur, kultur- och ekoturism.
  • Hur? Öka den digitala närvaron, tillgängligheten och attraktiviteten hos företagen, involvera lokalbefolkningen och marknadsföra digitala resrutter på webben och i sociala kanaler.
Johanna Elenius

Johanna Elenius

Den här projektomgången har Swedish Lapland Visitors Board valt att koppla på ett trettiotal både nya och befintliga kultur-, natur- och ekoturismföretag för att ge en större bredd och lyfta besöksnäringen i området.

- Att vi har färre deltagare gör att vi kan jobba mer kurerat och hjälpa företagen i en coachande roll. Nu har vi fysiska träffar och är ute på plats mer, vilket vi märker är uppskattat. Vi kan ge företagen en knuff i rätt riktning och hjälpa dem att komma vidare snabbare, säger Johanna Elenius projektledare och digital strateg på Swedish Lapland Visitors Board.

Chans att skapa nätverk

En av de som deltar i projektet är Pia Huuva som tillsammans med sin familj driver Huuva Hideaway med boende och måltidsupplevelser kopplade till samisk och arktisk tradition och kultur.

- För oss är det jordens medelpunkt, men vi bor mitt i skogen, vårt ställe ligger inte vid någon allfarväg. Det finns ganska många liknande företag i Norrbotten. Jag tror att det är viktigt att vi kopplar ihop oss och visar att det lyser på många ställen, inte bara i städerna utan också mellan granar och tallar, säger hon.

Pia uppskattar att få kontakt med och nätverka med andra företagare. Hon berättar att projektet väckt nya idéer både när det gäller produktutveckling och samarbeten.

- Vi är inte konkurrenter utan en del av samma helhet. Kan vi prata med en större röst kan vi också nå fler, vi behöver inte stå i skogen och skrika oss hesa själva, säger hon.

En husbil kör i ett landskap med mycket berg

Projektets huvudfokus är att öka företagens kunskaper kring målgruppsbeteenden och hållbarhet men också att ge verktyg för att skapa sökbara och uppdaterade företagsprofiler. Tanken är att bilburna besökare ska få förslag på digitala resrutter genom Google maps och enkelt kunna klicka vidare bland de medverkande företagen och deras utbud av naturupplevelser, mat, aktiviteter, kulturmiljöer och boende.

- Google maps är något som många redan använder idag, därför valde vi att jobba vidare med det istället för att skapa en egen plattform. Att ta hand om sin profil på Google är ett jättelyft, det är företagens skyltfönster, säger Johanna.

Tydliga checklistor

Processen utgår från en checklista där företagen får hjälp att hitta sin företagsprofil och införa en rutin för att hålla den uppdaterad med relevant information. Nästa steg är att se över sin hemsida och lyfta innehållet där. Det handlar bland annat om att skapa en responsiv sida som fungerar lika bra på dator som på mobiltelefon och att öka tillgängligheten för utländska besökare med engelsk text.

- Vi visar också hur de kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Det är en hygienfaktor idag och något som många redan jobbar med men kanske inte lyfter fram, säger Johanna.

En viktig del i besöksnäringens hållbarhetsarbete är att involvera lokalsamhället. Som en del i projektet har man därför anordnat workshops där lokalbefolkningen fått möjlighet att komma med tips. Det har skapat en ökad förståelse för besöksnäringens betydelse för det lokala samhället och bygden och samtidigt ökat möjligheterna att nå ut.

De digitala resrutterna sprids i Swedish Laplands egna kanaler. Där kan besökare se tydliga kartor med förslag på olika rutter, eller hitta inspiration till att skapa egna. Företagen har också möjlighet att plocka upp kartorna, bearbeta om dem och använda i sin egen marknadsföring.

- Sättet att jobba med kartor och beskriva platser tar vi med oss i vårt fortsatta arbete framåt. Det blir en ökad tydlighet för besökarna och får dem att stanna längre. Samtidigt behöver vi fortsätta sprida kunskapen bland företagen om hur viktigt det är att hålla sina digitala kanaler uppdaterade och ligga högt upp i sökfunktionerna på internet.