Digitaliseringschecken som breddade företagets utbud

Optima Rehab behövde hitta andra vägar än enbart fysisk rehabilitering för att kunna utveckla bolaget. Då sökte de en affärsutvecklingscheck för digitalisering.

Henrik Salamon

Henrik Salamon

Optima Rehab in Scandinavia AB är ett rehabiliteringsföretag som fokuserar på rehabilitering för personer som har drabbats av en stroke, traumatisk hjärnskada eller har en neurologisk sjukdom. Optima Rehab sökte en affärsutvecklingscheck för att utveckla bolaget och snabba på utvecklingstakten.

Vi har ställt några frågor till Henrik Salamon som är grundare och vd för företaget.

Varför valde ni att söka en affärsutvecklingscheck för digitalisering?

- Vi är ett litet företag och med begränsade resurser. Jag var i kontakt med Almi och även upptäckte möjligheten att söka en affärsutvecklingscheck, säger, Henrik Salamon.

Vad har ni valt att använda affärsutvecklingschecken till?

Vi har insett att vi måste hitta andra vägar än enbart fysisk rehabilitering för att kunna utveckla bolaget. Det var då idén uppkom med att kopiera vår fysiska rehabilitering med ett digitalt alternativ, Optima Online. Flera av våra träningsmoment finns nu tillgängliga för träning dygnet runt.

Två personer gör övningar

Vilken skillnad har checken gjort för ert företag?

- Det var checken som möjliggjorde satsningen på att digitalisera vår verksamhet. Checken nödvändig för att vi skulle kunna gå vidare med satsningen. Nu har vi drygt 40 filmer och har påbörjat översättning till engelska och satsar på att lansera produkten internationellt. Jag tyckte ansökningsprocessen var enkel och tydlig. Vi fick bra hjälp från regionen och Tillväxtverket, avslutar Henrik Salamon.

Mer information