Styrelse

Tillväxtverket leds av en styrelse som utses av regeringen. Myndighetens styrelse har fullt ansvar för myndighetens verksamhet inför regeringen.

silluet över foto

Annika Stenberg, ordförande i styrelsen
Före detta generaldirektör

Fotograf: Jenny Unnergård

Carl Melin

Gunnar Holmgren
Före detta generaldirektör

Fotograf: Olof Bjurö

Hellen Wohlin Lidgard

Hellen Wohlin Lidgard
Entreprenör

Fotograf: Monica Nielsen

Elisabeth Backteman

Elisabeth Backteman
Generaldirektör Tillväxtverket

Fotograf: Jenny Unnegård

Per Granqvist

Per Granqvist
Författare och journalist

Fotograf: Monica Nielsen

Per Granqvist

Helene Hellmark Knutson
Landshövding Västerbottens län

Per Granqvist

Johan Frishammar
Professor Luleå Universitet

Per Granqvist

Gunilla Hedvall
Rättschef Polismyndigheten

Per Granqvist

Henrik Lander
Lantbrukare och företagare

Övriga medlemmar i styrelsen:

  • Personalrepresentant SACO
  • Personalrepresentant ST
  • Tove Kockum, styrelsens sekreterare (tillika rättschef Tillväxtverket)