Ledningsgrupp

Generaldirektör Elisabeth Backteman ansvarar för den löpande verksamheten enligt vår styrelses direktiv och riktlinjer. Som stöd har generaldirektören en ledningsgrupp.

Ange alltid fotografens namn när du använder bilderna.

Elisabeth Backteman

Elisabeth Backteman
Generaldirektör

Fotograf: Jenny Unnegård

Tove Kockum

Tove Kockum
Rättschef/avdelningschef Rätts-­ och kontrollavdelningen

Fotograf: Jenny Unnegård

Lars Wikström

Lars Wikström
Stabschef
Ställföreträdande generaldirektör

Fotograf: Jenny Unnegård

Anna Johansson

Anna Johansson
Avdelningschef Förenkling

Fotograf: Jenny Unnegård

Tim Brooks

Tim Brooks
Avdelningschef Företag
Tillförordnad avdelningschef Utveckling

Fotograf: Jenny Unnegård

Patrik Sällström

Kristina Zetterström
Avdelningschef Regioner

Fotograf: Monica Nielsen