Föreskrifter

Som myndighet ger vi ut föreskrifter. Det är detaljerade regler för områden där vi har expertkunskap.

På den här sidan hittar du Tillväxtverkets föreskrifter. Du hittar även äldre föreskrifter från den tidigare myndigheten Nutek.

Även Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) tillkännager sina föreskrifter i Tillväxtverkets författningssamling.

Kompetensinsatser vid korttidsarbete

Inkvarteringsstatistik

Tillväxtverkets föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter till statistik om inkvartering.

Stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet

Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning.

Kooperativ utveckling

Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom ramen för regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Föreskrifterna har upphävts genom TVFS 2015:1. De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för ärenden som avser programperioden 2007–2013 och för att avsluta denna programperiod.

Regionalt transportbidrag

Kontaktpunkt för tjänster på den inre marknaden

Mästarbrev till hantverkare

Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter om avgift till Sveriges Hantverksråd för mästarbrev till hantverkare.