Verktyg för inkluderande samhällsplanering

Skräddarsydda verktyg för att svara mot fem nivåer i offentlig planering.

På de här sidorna tillgängliggör vi Urbacts verktygslåda på svenska. Oavsett om din kommun är involverad i Urbact eller inte får du fri och enkel tillgång till en mängd kunskaper om inkluderande samhällsplanering och stadsutveckling.

Verktygen i verktygslådan är skräddarsydda för att svara mot fem nivåer i offentlig planering. De hjälper er från att analysera er utmaning till att mäta den effekt ni uppnår genom de åtgärder ni gör. I verktygslådan hittar ni även verktyg för att dels engagera, dels dela kunskap med olika aktörer under processen.

1. Analysera utmaningen

Identifiera er utmaning och skapa en gemensam bild av hur den bör hanteras.

Identifiera och avgränsa

Tabell för analys

Problemträd

Ta fram vision

2. Planera åtgärder

Definiera den förändring ni vill åstadkomma innan ni skapar lösningar.

Formulera mål

Skapa gemensamma åtgärder

Göra planen operativ

Är planen integrerad?

3. Säkerställ resurser

Se till att ni har nödvändiga resurser för att göra er plan konkret.

Säkra finansiering

Smart offentlig upphandling

4. Genomför

Gör er plan är operativ och förutse utmaningar kopplade till genomförandet av åtgärderna.

Göra planen genomförbar

Förbered genomförande

Ha ett deltagandeperspektiv

Övervaka genomförandet

5. Följ upp

Sätt tydliga mål och indikatorer för att kunna följa upp och bedöma framsteg.

Formulera mål

Formulera indikatorer

Mäta resultat

Resultattabell

Undervägs: dela kunskap

Samla in, reflektera över och sprid lärdomarna från processen för att göra er plan hållbar.

Fånga upp lärdomar

Utbyta kunskap

Undervägs: engagera intressenter

Identifiera vilka era intressenter är och hur ni kan arbeta med dem i varje steg i processen.

Utveckla en intressentgrupp

Upprätthålla ett intresse i gruppen

Upprätthålla ett intresse i gruppen

URBACT är det europeiska samarbetsprogrammet för utbyte och lärande inom integrerad hållbar stadsutveckling. Tillväxtverket fungerar som svensk kontaktpunkt för programmet.