Undervägs: dela kunskap

Tänk på att dela kunskap längs hela planeringen av ert projekt eftersom det kommer att bidra till att göra era handlingar begripliga, sprida den kunskap som förvärvats till medarbetare och presentera resultat för en extern publik.

Förståelsen av kunskapsdelning i denna verktygslåda är tudelad:

 • Det handlar först om att fånga och reflektera över de lärdomar som ni dragit av olika handlingar och att göra denna nya kunskap begriplig.
 • Det handlar därefter om att samla in och sprida kollektiv kunskap vidare, bidra till att upprätthålla åtgärder och fortsatt stå emot olika utmaningar.

Hur fångar ni viktiga lärdomar och reflekterar över lärande?

Idéboken

Idéboken är ett verktyg som syftar till att skapa insikter i ett ämne, dela det lärande som förvärvats i möten och omsätta det i handling.

Vem är verktyget till för?

 • Aktörer på kommunal nivå med ansvar för olika intressenter.
 • Lokala intressenter.
 • Experter.
 • Kommunikationsansvariga.
 • Projektsamordnare.

När bör verktyget användas?
Använd verktyget vid uppföljning av ett möte. Det kan användas som en output.

Hur används verktyget digitalt?
Detta verktyg kan användas vid digitala möten för att dela inlärningen av utbytet. Det är svårt att ta intressanta bilder under ett möte. Däremot kan man använda andra digitala material, till exempel göra skärmdump av en digital samarbetsyta för brainstorming eller en kort videosammanställning av viktiga ögonblick under mötet, till exempel inspirerande citat. Man kan också arrangera ett digitalt "familjeporträtt" där deltagarna bär roliga tillbehör. Bilden kan sedan användas för att introducera deltagarna i Idéboken.

Mötesdeltagarna kan tilldelas olika uppgifter och roller:

 • Någon får i uppgift att ta ett foto som fångar intressanta eller roliga stunder genom en skärmdump av webbkonferensen.
 • Någon får i uppgift att spela in mötet och producera en kort videosammanställning.

Det är bara några exempel – var kreativ!

Hur utbyter ni idéer och kunskap?

Kritisk vän

Kritisk vän är ett verktyg som syftar till att få kritiska men vänliga återkopplingar och råd från deltagare i ett möte eller vid ett studiebesök.

Vem är verktyget till för?

 • Aktörer på kommunal nivå.
 • Experter.
 • Kommunikationsansvariga.
 • Projektsamordnare.

När bör verktyget användas?
Använd verktyget vid möten samt vid studiebesök och så kallade walkshops.

Verktyget fungerar som hjälp för återkoppling och ändamål som gäller intern utvärdering.

Hur används verktyget digitalt?
Detta verktyg kan användas vid digitala möten genom att poängsättningsrutnätet laddas upp på ett kalkylark i Google eller på en whiteboard på nätet för en digital samarbetsövning.

Walkshop

Walkshop är ett verktyg syftar till att tillhandahålla riktlinjer för hur man kan uppmuntra aktivt deltagande, idéutbyte och återkoppling under en walkshop.

Vem är verktyget till för?

 • Aktörer på kommunal nivå med ansvar för grupper bestående av flera berörda aktörer.
 • Lokala intressenter.
 • Experter.
 • Kommunikationsansvariga.
 • Projektsamordnare.

När bör verktyget användas?
Använd verktyget när ni organiserar ett möte eller tar emot partners från andra verksamheter eller kommuner. Det kan också användas för att genomföra studiebesök, under en workshop eller i samband med en intern utvärdering.