Metodstöd för livskraftiga landsbygder

Fler ska göra mer för att skapa utveckling i landsbygder. Det är målet med Tillväxtverkets samlade metodstöd för att stärka landsbygdsperspektiv hos kommuner, regioner och myndigheter.

Pojke som håller i ett paraply och blickar upp mot paraplyet

Fotograf Susanne Kvarnlöf

Ett par välslipade geografiska glasögon och stora öron är den kanske viktigaste utrustningen i arbetet med att stärka landsbygdsperspektiv. Att se och lyssna och genom utveckling av kunskap och samverkan bidra till att identifiera såväl förutsättningar som behov i landsbygder – och till att välja väg i hur dessa bäst kan bemötas. Tillväxtverket har tagit fram ett metodstöd för dig som vill stärka landsbygdsperspektiven i en kommun, region, länsstyrelse eller andra myndigheter.

Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen i Sveriges landsbygder. Det är inget vi gör på egen hand. Många behöver hjälpa till. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en livskraftig utveckling.

1. Vägledning för livskraftiga landsbygder

Vägledning för livskraftiga landsbygder ger kunskap och inspiration till dig som vill lyfta landsbygdsperspektiven i en kommun, region eller myndighet.

Här hittar du även tips för dig som vill komma igång direkt och lära mer. Vi hoppas genom det bidra till handlingskraft – och en insikt om att också långa resor börjar med ett första steg

Att göra nu-tips

Användbara underlag

Fyra korta filmsamtal

2. Verktyg för att stärka landsbygder

Här finns verktyg som hjälper kommuner, regioner och myndigheter stärka landsbygdsperspektivet i sin verksamhet. Verktygen bidrar till ett systematiskt arbetssätt, ger svar på vilka nyttor ett stärkt landsbygdsperspektiv ger och hur du kan jobba för att uppnå de nyttorna. De är lämpade för olika nivåer i organisationer och olika faser av ett arbete.

Slipa dina geografiska glasögon

Kommunikation för hela Sverige

Landsbygdsbarometer

3. Lärande exempel om landsbygder

Många arbetar på nya sätt för att landsbygder ska vara starka och livskraftiga. Här kan du ta del av lärande och inspirerande exempel från kommuner och myndigheter, från regioner och länsstyrelser.

Hållbarhet

Livsmedel

Samhällsplanering

Ta hjälp av våra landsbygdscoacher

Vill du som jobbar på myndighet, region eller kommun ha stöd i ditt arbete att stärka landsbygdsperspektiven och få hjälp att slipa din organisations geografiska glasögon? Då hjälper vi gärna till!