Tillväxtverket
Två kvinnor och en man diskuterar framför en whiteboard-skärm.

Affärsutvecklings­checkar

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Vilka företag kan söka finansiering?

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till företag som

  • vill växa
  • har 2–49 anställda
  • har en omsättning på 3 miljoner–100 miljoner kronor
  • har sin ekonomi i ordning.

Testa om du uppfyller de grundläggande kriterierna

Vad kan jag söka finansiering för?

  • köp av tjänst
  • Projektanställning (som påbörjas efter beslut och är en ny kompetens till företaget).

Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Hur mycket kan jag söka?

  • 50 000–200 000 kronor
  • Checken kan finansiera max hälften av kostnaden – resten betalar ditt företag.

Hur och när ansöker jag?

Du ansöker hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Se kontaktuppgifter till regioner.

Affärsutvecklingscheckarna finns i alla regioner - med undantag för Gotland och Jämtland Härjedalen. Dessa regioner har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta dem för mer information.

Utbudet av typ av check varierar i regionerna. Kontakta din region för mer information.

Vill du veta mer?