Tillväxtverket
En kvinna som ler.

Affärsutvecklings­checkar

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrens­kraft.

Det finns möjlighet att söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering, digitalisering och grön omställning. Syftet med insatserna är att ge stöd till livskraftiga företag med ett behov av att möta nya förutsättningar, som har kapacitet och vilja att utvecklas. Stödet riktar sig till alla branscher.

Du ansöker om affärsutvecklingschecken hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Stödet skiljer sig i olika regioner, kontakta därför den region där ni bedriver er huvudsakliga verksamhet för att få mer information.

För övergripande frågor kan du kontakta Tillväxtverket

Tony Meurke
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se