Tillväxtverket

Utred konsekvenser

Ett förslag kan beröra flera olika områden. I handledningen har vi utgått från dessa tre huvudområden för att på ett så heltäckande sätt som möjligt belysa vad för konsekvenser du kan behöva utreda.

Samhällsekonomin: ekonomisk effekt, sociala och miljömässiga konsekvenser