Tillväxtverket

Utred konsekvenser

Ett förslag kan beröra flera olika områden. I handledningen har vi utgått från dessa tre huvudområden för att på ett så heltäckande sätt som möjligt belysa vad för konsekvenser du kan behöva utreda.

Ett cirkeldiagram som visar tre kategorier av samhällsekonomin: ekonomisk effekt, sociala och miljömässiga konsekvenser