Tillväxtverket

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader i delar av landet. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt till lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster.

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Vem kan söka?

Regionalt investeringsstöd kan sökas av företag inom stödområde A eller B.

Karta över stödområdenöppnas i nytt fönster

Stödområdena omfattar hela Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet, med undantag för de tätorter som listas nedan.

I stödområdena ingår dessutom följande kommunerna:

 • Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län,
 • Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län,
 • Eda, Torsby, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle i Värmlands län.

För vad kan jag söka?

Stöd kan ges till investeringar i till exempel byggnader och maskiner och för  lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en nyinvestering, som utbildning och konsulttjänster.

För att stödet ska beviljas måste verksamheten bedömas bli lönsam och varaktig.

Särskilda regler för stora företag

Stöd till stora företag får endast beviljas om investeringen syftar till en nyetablering av en verksamhet - eller till en ny verksamhet som inte liknar den som tidigare utförts vid en befintlig anläggning.

Med stora företag avses företag som inte är små eller medelstora företag enligt EU-definitionen. Här är EU:s definition av små och medelstora företag: Fristående företag, och företag  tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag, som

 • sysselsätter färre än 250 personer och
 • vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller
 • vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

När kan jag söka?

Löpande.

Ansök om regionalt stöd via Min Ansökan, www.minansokan.se. Min Ansökan för Företagssötd är stängd och öppnar återigen den 23 januari. Det här beror på att ärendehanteringssystemet för vår finansiering byts ut.

Vilka krav, regler och villkor finns?

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Med det menas om er verksamhet bidrar till flera arbetstillfällen, breddar näringslivsstrukturen på orten eller regionen och bidrar till att andra företag också får mer att göra. I bästa fall skapar er investering en drivkraft som får andra att också våga investera.

Här är några viktiga exempel på övriga krav:

 • Stöd till lönekostnader kan kombineras med stöd till materiella och immateriella tillgångar, men beloppet kan inte bli högre än vad företaget maximalt skulle kunna få om man istället sökt bidrag enbart för lönekostnader eller materialla/inmateriella tillgångar. 
 • Bidrag till lönekostnader baseras på en andel av lönekostnaderna under en tvåårsperiod. Tillsättningen av arbetstillfällen kan ske upp till tre år från det att nyinvesteringen har genomförts.
 • För lokaler gäller olika regler beroende på bland annat användning och ortens storlek.
 • Arbetsmiljön ska vara tillfredställande och anställningsförmåner ska minst vara likvärdiga med tillämpligt kollektivavtal.
 • Vid prövning av ärenden om regionalt investeringsstöd ska det särskilt beaktas om den investering för vilken stöd söks kan leda till arbetstillfällen för både kvinnor och män.
 • Företaget ska uppfylla kraven på aktiva åtgärder enligt 3 kap.3–13 §§ diskrimineringslagen (2008:567).
 • Hela eller delar av bidraget kan återkrävas om till exempel verksamheten läggs ned.
 • Företaget ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

Mer information får du av länsstyrelsen, regionförbundet eller Tillväxtverket. Se rubriken Kontakt nedan.

Förordningen som styr stödet når du via länken nedan:

Gå till Svensk författningssamling och förordning 2015:211) om statligt stöd till regionala investeringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När ska jag genomföra projektet?

Ansökan ska ha kommit in till beslutande myndighet innan investeringen eller anställningen påbörjas. Därefter kan investeringen eller anställningen påbörjas på egen risk.

Om preliminärt stöd beviljas ska investering normalt genomföras inom två år efter beslut.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Tillväxtverkets bidrag är maximerat till procentsatser av den godkända investeringen, i de flesta fall maximalt 10 till 35 procent.

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt i vilket stödområde företaget verkar.

En grundprincip är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd. En investering ska normalt genomföras inom två år efter beslut. Utbetalning sker i efterhand, vid större belopp även vid flera tillfällen.

Vid behov, undersök hur du kan finansiera de delar som de regionala företagsstöden inte står för. Din bank, Norrlandsfonden och Almi Företagspartner är några möjliga medfinansiärer.

Hur ansöker jag?

Ansökan sker hos länsstyrelsen/regionförbundet. Se rubriken Kontakt nedan.

Över 25 miljoner? Sök till Tillväxtverket!

Om din ansökan gäller regionalt investeringsstöd på över 25 miljoner kronor i kostnader ska du ansöka till Tillväxtverket.

Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten Min ansökan. Se länk nedan.

Till din hjälp finns en guide som går igenom de olika stegen. Vid problem eller frågor, kontakta Tillväxtverket. Se rubriken Kontakt nedan.

Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Guide för ansökan – Regionalt investeringsstödPDF

Kontrollant

När du ansöker om regionalt investeringsstöd ska en kontrollant utses.

Mer information

Före en ansökan bör du kontakta länsstyrelsen, regonförbundet eller Tillväxtverket för mer information. Se rubriken Kontakt nedan.

Kontakta också gärna kommunens näringslivskontor på ett tidigt stadium. De kan ge värdefulla råd inför ansökan.

Kontakt

Före ansökan bör du kontakta länsstyrelsen, regonförbundet eller Tillväxtverket för mer information.

Kontakter på Tillväxtverket:

Fredrik Olofsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 71

Frida Karlman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 21

Nicklas Lantto
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 88

Länkar till berörda länsstyrelser och regionförbund:

Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Gotlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Norrbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Uppsalalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Sörmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jämtland Härjedalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Västmanlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du skriva ut hela utlysningen?

Öppna alla plustecken så att all text blir synlig på skärmen. Skriv därefter ut som vanligt.