Tillväxtverket

Ansök om stöd

Ni kan ansöka om stöd inom program, projekt eller genom direkta företagsstöd. Insatserna finansieras antingen med nationella pengar eller genom EU. Här hittar ni blanketter, mallar och länk till e-tjänst. Se under respektive flik vad ni behöver för att söka de olika stöden.

Ansök om stöd i Regionalfonden eller i Fonden för en rättvis omställning 2021-2027

EU-logotyp

För att söka stöd i Tillväxtverkets program som finansieras genom EU ska ni använda e-tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ni använder direktlänken i aktuell utlysning för att hamna rätt.

De EU-finansierade program som är möjliga att söka stöd i är åtta regionala strukturfondsprogram, ett nationellt regionalfondsprogram samt Fonden för en rättvis omställning. Läs mer om Tillväxtverkets EU-program

Testa din projektidé

Testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket. Som diskussionsunderlag kan ni använda Mall för beskrivning av tidig projektidé Pdf, 1.1 MB..

Obligatoriska bilagor till din ansökan om stöd

För särskilda projekttyper eller aktiviteter är också följande obligatoriska:

 • Detaljerad planeringsbudget för förstudier
 • Stödordning och urvalskriterier för ramprojekt
 • Avsiktsförklaring (letter of intent) från samarbetspartner för Östersjöprojekt. Avsiktsförklaringen ska inkludera en bekräftelse på avsikten från partnern att medfinansiera, och att partnern har, eller söker, Regionalfondsfinansiering i motstående program i landet ifråga
 • Intyg från prioritetssamordnare om projektet är ett flaggskeppsprojekt enligt Östersjöstrategin

Formulär för statsstödsboxar

Finns på förfrågan till handläggare

Budgetmall

Mall Planeringsbudget för EU-projekt Excel, 75.7 kB. (uppdaterad december 2022)

Mall för riskanalys

Som stöd för den riskanalys som du ska beskriva när du ansöker kan du använda denna mallen:

Bekräftelse av åtagande

Alla projektpartner, inklusive projektägaren, ska fylla i formuläret ”Bekräftelse av
åtaganden”. Projektägaren ska skicka in en kopia av undertecknade inom fyra veckor från
meddelande om beslut om stöd.

Manual för indikatorer

Ansök om stöd genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020

eu-logotyp

För att söka stöd i Tillväxtverkets program som finansieras genom EU ska ni använda e-tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Min ansökan - Manual ansökan om stöd och utbetalning Pdf, 7.4 MB.

De EU-finansierade program som är möjliga att söka stöd i är åtta regionala strukturfondsprogram samt ett nationellt regionalfondsprogram. 
Läs mer om Tillväxtverkets EU-program

Testa din projektidé

Testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket. Som diskussionsunderlag kan ni använda Mall för beskrivning av tidig projektidé. Word, 61.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Obligatoriska bilagor till din ansökan om stöd

För särskilda projekttyper eller aktiviteter är också följande obligatoriska:

 • Detaljerad planeringsbudget för förstudier, personalintensiva projekt och projekt som använder enhetskostnader.
 • Samverkansavtal för samverkansprojekt Word, 60.7 kB.
 • Stödordning och urvalskriterier för ramprojekt
 • Avsiktsförklaring (letter of intent) från samarbetspartner för Östersjöprojekt. Avsiktsförklaringen ska inkludera en bekräftelse på avsikten från partnern att medfinansiera, och att partnern har, eller söker, ERUF-finansiering i motstående program i landet ifråga.
 • Intyg från prioritetssamordnare om projektet är ett flaggskeppsprojekt enligt Östersjöstrategin.

Signera er ansökan om stöd

Ni som har problem med att ta fram ett missiv för att signera din ansökan om stöd i tjänsten Min ansökan kan istället använda Manuellt missiv att signera vid ansökan om stöd Word, 58.5 kB..

Budgetmall

 • Budgetmall Excel, 108.4 kB, öppnas i nytt fönster.
  Använd den äldre versionen av budgetmall endast om ni vill begära ändringsbugdet för ett projekt som fått beslut om stöd på denna mall. Mallen gäller både för de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet.

Riktlinje för indikatorer

Du som stödmottagare ska följa upp och mäta aktivitetsindikatorer för ditt projekt. För att veta vad som förväntas av dig finns en Riktlinje för indikatorer Pdf, 1.1 MB.

Förteckning över försumbara stöd Pdf, 284.2 kB.

Ansök om stöd genom nationell finansiering

Välj formulär eller e-tjänst beroende på vilken stödtyp ni vill söka inom.

Projektmedel

Använd e-tjänsten Min ansökan - Projektmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionalt investeringsstöd eller Regionala företagsstöd

Regionalt investeringsstöd

Regionala företagsstöd

Transportbidrag

Använd e-tjänsten Min ansökan - Transportbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handledning för Min ansökan - Transportbidrag Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Förskott för Verksamhetsbidrag

Använd Ansökan om förskott för verksamhetsbidrag Pdf, 123.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Så kontaktar du teknisk support för Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handbok för nationella projektmedel

I handboken kan ni som sökande få vägledning när ni ska göra er ansökan. I handboken finns information om de krav som ställs både på projektet och er som söker. Det finns också tips och råd för planering, genomförande och avslut av projekt. Gå till handboken för nationella projektmedel Öppnas i nytt fönster..

Signera er ansökan om stöd

Ni som har problem med att ta fram ett missiv för att signera er ansökan om stöd i e-tjänsten Min ansökan kan istället använda Manuellt missiv att signera vid ansökan om stöd. Pdf, 161.2 kB.

Medfinansieringsintyg

Medfinansieringsintyg Word, 60.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Samverkansprojekt

Samverkansavtal nationella projektmedel Pdf, 240 kB, öppnas i nytt fönster.

Statsstöd/de minimis

Försumbart stöd - Information och intyg för företag som söker stöd till projekt  Pdf, 173.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Försumbart stöd - Information och intyg där företag deltar i ett projekt/utvecklingsinsats Pdf, 210 kB, öppnas i nytt fönster.

Försumbara stöd - förteckning Pdf, 284.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för beräkning av indirekta kostnader

Mall Beräkning av indirekta kostnader nationella projektmedel Excel, 35.7 kB.

Ekonomisk verktygslåda

Om ni behöver hjälp att strukturera ert projekt finns en Ekonomisk verktygslåda. Den hjälper er att koppla aktiviteterna till budgeten:

För projekt som ansöker om stöd efter årsskiftet 2019

Ekonomisk verktygslåda Nyps 2020 - för projekt som ansöker om stöd efter årsskiftet 2019 Excel, 63.8 kB.

För projekt som beviljades stöd före årsskiftet 2019

Ekonomisk verktygslåda stora projekt som beviljats stöd före 2019 Excel, 63.8 kB.

Ekonomisk verktygslåda projekt som beviljats stöd före 2019 Excel, 52.7 kB.

Ansök om verksamhetsbidrag

Använd e-tjänsten Min ansökan - Nationella projektmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver hjälp kan du kontakta teknisk support för Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Handbok för verksamhetsbidrag

I handboken kan ni som sökande få vägledning när ni ska göra er ansökan. I handboken finns information om de krav som ställs på er som söker. Det finns också tips och råd för planering, genomförande och avslut. Gå till handboken för verksamhetsbidrag.

Signera er ansökan om stöd

Ni som har problem med att ta fram ett missiv för att signera er ansökan om stöd i e-tjänsten Min ansökan kan istället använda Manuellt missiv att signera vid ansökan om stöd. Pdf, 161.2 kB.

Ekonomisk verktygslåda

I din ansökan ska ni använda Ekonomisk verktygslåda Nyps 2020 Excel, 63.8 kB. för att ta fram en budget.

Allmänna villkor för verksamhetsbidrag

För beslut fattade under 2022

2022 års allmänna villkor för verksamhetsbidrag

2022 års allmänna villkor för verksamhetsbidrag till kooperativ utveckling

För beslut fattade under 2023

2023 års allmänna villkor för verksamhetsbidrag

2023 års allmänna villkor för verksamhetsbidrag till kooperativ utveckling

Föreskrifter för stöd till kooperativ utveckling

Föreskrifter för stöd till kooperativ utveckling

Ansök om stöd genom EU:s Landsbygdsprogram

EU-logotyp

Det är möjligt att söka EU-finansierat stöd genom Landsbygdsprogrammet 2021 och 2022.

Handlingsplan

Handlingsplanen styr vilka projekt som beviljas pengar.
Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Pdf, 1.4 MB.

Ansök om stöd

För att söka stöd genom Landsbygdsprogrammet ska du använda Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du loggar in i e-tjänsten med ditt personliga Bank ID.

Här finns Tillväxtverkets aktuella utlysningar

Guide för e-tjänsten

I guiden hittar ni information om fullmakter, vad som finns på "Mina sidor" och annat innehåll kring er ansökan. Guide till Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.