Tillväxtverket

Ansök om stöd

Du kan ansöka om stöd inom program, projekt eller genom direkta företagsstöd. Insatserna finansieras antingen med nationella pengar eller genom EU. Här hittar du blanketter, mallar och länk till e-tjänst. Se under respektive flik vad du behöver för att söka de olika stöden.

Ansök om EU-finansierat stöd

eu-logotyp

För att söka stöd i Tillväxtverkets program som finansieras genom EU ska du använda e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats.

Min ansökan - Manual ansökan om stöd och utbetalningPDF

De program som är EU-finansierade och som är möjliga att söka stöd i är åtta regionala strukturfondsprogram samt ett nationellt regionalfondsprogram. 
Läs mer om Tillväxtverkets EU-program

Testa din projektidé

Testa din projektidé med handläggare på Tillväxtverket. Som diskussionsunderlag kan du använda Mall för beskrivning av tidig projektidé.Word

Obligatoriska bilagor till din ansökan om stöd

För särskilda projekttyper eller aktiviteter är också följande obligatoriska:

  • Samverkansavtal för samverkansprojektWord
  • Stödordning och urvalskriterier för ramprojekt
  • Avsiktsförklaring (letter of intent) från samarbetspartner för Östersjöprojekt. Avsiktsförklaringen ska inkludera en bekräftelse på avsikten från partnern att medfinansiera, och att partnern har, eller söker, ERUF-finansiering i motstående program i landet ifråga.
  • Intyg från prioritetssamordnare om projektet är ett flaggskeppsprojekt enligt Östersjöstrategin.

Signera er ansökan om stöd

Du som har problem med att ta fram ett missiv för att signera din ansökan om stöd i tjänsten Min ansökan kan istället använda Manuellt missiv att signera vid ansökan om stödWord.

Budgetmall

Budgetmallen är ett stöd då du ska ta fram en budget för ert projekt. Använd den i samband med eller innan du ansöker om stöd. Mallen gäller både för de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet.

BudgetmallExcel

Riktlinje för indikatorer

Du som stödmottagare ska följa upp och mäta aktivitetsindikatorer för ditt projekt. För att veta vad som förväntas av dig finns en Riktlinje för indikatorerPDF

Förteckning över försumbara stödWord

Ansök om stöd genom nationell finansiering

Ansökan

För att söka stöd ska du använda e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vissa ansökningar har särskilda blanketter enligt nedan:

Regionalt investeringsstöd

Regionala företagsstöd

Medfinansieringsintyg

Ditt projekt måste i stort sett alltid ha annan medfinansiering för att få stöd från Tillväxtverket. Medfinansieringsintyget skickas med som bilaga till ansökningsblanketten.

MedfinansieringsintygWord

Övriga intyg och avtal

Mall samverkansavtalWord

Vägledning samverkansavtalPDF

Manuellt missiv nationella stödWord

Försumbart stöd - Information och intyg för företag som söker stöd till projekt Word

Försumbart stöd - Information och intyg där företag deltar i ett projekt/utvecklingsinsatsWord

Villkor – affärsutvecklingscheck för arbetsintegrerande sociala företag - 2016PDF

Allmänna villkor

Allmänna villkor för stödPDF

Allmänna villkor för verksamhetsbidragPDF

Allmänna villkor för verksamhetsbidrag till kooperativ utvecklingPDF

Allmänna villkor för beslut fattade före 2018-04-13

För att veta säkert vilka förutsättningar som gäller för att genomföra ett projekt bör du läsa Tillväxtverkets allmänna villkor.

Allmänna villkor för beslut fattade av Tillväxtverket före 2018-04-13PDF

Ansök om stöd genom Landsbygdsprogrammet

EU-logotyp, jordbruksfonden

Det är möjligt att söka EU-finansierat stöd genom Landsbygdsprogrammet. Stödet går till insatser med två olika inriktningar: 

  • Du som arbetar på regional nivå med att utveckla service kan söka stöd för strategiskt arbete som förbättrar möjligheterna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygd.
  • Samarbetsprojekt i form av pilot- och utvecklingsprojekt kan söka stöd för insatser för att testa, utveckla och utforma lokala servicelösningar. I detta ingår även metodutveckling och förstudier.

Handlingsplanen 2014-2020PDF styr vilka projekt som får pengar.

Läs mer om service i gles- och landsbygder

Ansök om stöd

För att söka stöd genom Landsbygdsprogrammet ska du använda Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats. Du loggar in i e-tjänsten med ditt personliga Bank ID.

Din ansökan ska hanteras hos Tillväxtverket
För att din ansökan ska komma till Tillväxtverket behöver du följa ett antal steg i e-tjänsten. Läs den stegvisa guiden om hur din ansökan kommer till TillväxtverketWord

Guide för e-tjänsten
I guiden hittar du information om fullmakter, vad som finns på "Mina sidor" och annat innehåll kring din ansökan. Guide till Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

Obligatoriska bilagor till din ansökan om stöd

BudgetmallExcel
Budgetmallen är uppdelad i aktiviteter och kopplar till avsnitt 4 i ProjektplanenWord.

FullmaktPDF
Komplettera fullmakten med underlag som styrker behörig firmatecknare för den organisation som ansöker. Det kan till exempel vara ett mötesprotokoll eller organisationens arbetsordning.
Läs mer om fullmakter på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

ProjektplanWord

AktivitetsplanWordBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.