Tillväxtverket
Kvinna som arbetar framför datorn.

Ansök och rapportera

Här finns e-tjänst, blanketter och mallar för att

Se under rubrikerna Ansök om stöd och Rapportera i menyn.

Min ansökan

I e-tjänsten Min ansökan kan följande stöd sökas: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, kommersiell service, transportbidrag, innovation, stöd till investeringar och företagsutveckling.

Har din organisation redan blivit beviljad stöd kan du ansöka om utbetalningar i Min ansökan.

Gå direkt till e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats