Tillväxtverket

Ansök och rapportera

Här finns e-tjänst, blanketter och mallar för att göra ansökningar, rapportera om och avsluta projekt.

Ansök om stöd för korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Ansök om stöd för korttidsarbete

Information in english about short-time work allowance

Min ansökan

I e-tjänsten Min ansökan kan du söka följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, kommersiell service, transportbidrag, innovation, stöd till investeringar och företagsutveckling.

Har din organisation redan blivit beviljad stöd kan du ansöka om utbetalningar i Min ansökan.

Gå direkt till e-tjänsten Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster