Tillväxtverket
Flera personer står och sitter runt ett bord.

För företag

Tillväxtverket verkar för att företag i utvecklingsskeden får tillgång till finansiering. Det gör vi genom att tillhandahålla externt ägarkapital (riskkapital) och olika former av stöd till små och medelstora företag.

Finansiering är viktigt för att företagen ska kunna växa, utveckla sina produkter och tjänster. Finansiering tillsammans med bland annat kunskap och nätverk är avgörande för livskraftiga företag och nya affärsidéer. Företagens innovationskraft och affärsförmåga skapar sysselsättning och bidrar till en hållbar utveckling av Sverige.

På Tillväxtverket jobbar vi med hur det offentliga kapitalet kan komplettera företagens finansieringsbehov. Vi ser det som ett sätt att investera i en hållbar utveckling.